Miljöarbete på Läkemedelsverket

Läkemedelsverket arbete för hållbar utveckling. Vi är övertygade om att ökad miljöhänsyn måste tas vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel, medicintekniska och kosmetiska produkter.

Tillgången till säkra och effektiva läkemedel är alltid prioriterad men produkternas miljöpåverkan måste minskas. Detta bör kunna uppnås genom att arbeta med utveckling av nya innovativa läkemedel med mindre miljöexponering, förbättrad tillverkning, optimerad läkemedelsanvändning samt minskad kassation. Strävan mot säkra produkter med minsta möjliga miljöpåverkan gäller även för medicintekniska och kosmetiska produkter.

Eftersom frågor som rör medicinska produkter till stor del regleras internationellt, jobbar vi även för att driva miljöfrågor i internationella sammanhang. Exempel på detta arbete är insatser för att större miljöhänsyn ska införas i EU:s lagstiftning och regelverk.

Minskad miljöpåverkan av antibiotika, hormonstörande ämnen och ämnen som produceras och används i stora volymer samt minskade utsläpp i samband med tillverkning av läkemedel, är är prioriterade frågor.

På läkemedelsverket finns en stor kunskap om läkemedel, medicinteknik, kosmetiska och hygienprodukter, dessutom har vi experter inom miljöområdet. Därför deltar vi ofta i samverkansprojekt av olika slag i Sverige såväl som internationellt.

Ta gärna del av våra utredningar som vi gör på uppdrag av regeringen. Dessutom berättar vi på dessa sidor om andra aktiviteter som vi genomför för att minska miljöpåverkan av medicinska produkter i Sverige och världen.

 
 

Kontakta oss

Gruppen för Hållbar utveckling och miljö

Tel: 018 17 46 00
registrator@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies