Miljöarbete på Läkemedelsverket

Vi är övertygade om att ökad miljöhänsyn måste tas vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel, medicintekniska och kosmetiska produkter.

Tillgången till säkra och effektiva läkemedel är alltid prioriterad men det är även av vikt att produkternas miljöpåverkan minskas. Utveckling av nya innovativa läkemedel med mindre miljöexponering, förbättrad tillverkning, optimerad läkemedelsanvändning samt minskad kassation är därför nödvändig. Detta gäller även för medicintekniska och kosmetiska produkter.

Vi jobbar för att driva miljöfrågor i internationella sammanhang. Exempel på detta arbete är insatser för att större miljöhänsyn ska införas i EU:s lagstiftning och regelverk.

Prioriterade frågor är minskad miljöpåverkan:

  • av antibiotika
  • av hormonstörande ämnen
  • av ämnen som produceras och används i stora volymer
  • i samband med tillverkning av läkemedel

 

På Läkemedelsverket finns en stor kunskap om läkemedel, medicinteknik, kosmetiska och hygienprodukter, dessutom har vi experter inom miljöområdet. Därför deltar vi ofta i samverkansprojekt av olika slag i Sverige såväl som internationellt.

Ta gärna del av våra utredningar som vi gör på uppdrag av regeringen.

 
 

Kontakta oss

Gruppen för hållbar utveckling och miljö
Telefon: 018 17 46 00
E-post: Registrator

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies