Frivillig miljöklassificering

Eftersom EU:s regler inte tillåter ett tvingande nationellt system för miljöklassificering av läkemedel, har ett system för frivillig miljöklassificering av läkemedel tagits fram.

Läkemedelsverket konstaterade i utredningen "Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter" (se "Läkemedelsverkets miljörapport: kunskapen måste öka" till höger) att ett tvingande nationellt system för miljöklassificering av läkemedel skulle vara emot EU:s regler. Däremot skulle ett frivilligt, nationellt system kunna införas.

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har därefter i samarbete med Läkemedelsverket, Apoteket AB, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms läns landsting utarbetat en modell för att uppnå ett system med frivillig miljöklassificering. Samarbetet resulterade i att miljöinformation nu publiceras på Läkemedelsportalen Fass.se.

Läkemedelsverket ingår i arbetsgruppen som utarbetar kriterier för miljöklassificeringssystemet, men är inte involverad i de enskilda bedömningarna på produktnivå.

 

 

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies