Överblivna läkemedel

Överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket. Därifrån skickas läkemedlen till anläggningar som är godkända för att förbränna läkemedel.

Ett onödigt flöde av läkemedelsrester till miljön är att överblivna läkemedel slängs i soptunnan eller spolas ner i toaletten.

Tips och råd för att minska mängden läkemedel som når miljön:

  • hämta bara ut de läkemedel du behöver
  • spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
  • lämna in överblivna läkemedel till apoteket
  • förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
  • lämna läkemedelsplåster, t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket
  • sortera och lämna tomma förpackningar som andra förpackningar

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies