Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet (avslutas)

Huvudansvarig: Läkemedelsverket

Aktiviteten har under 2016 omfattat vissa insatser av Läkemedelsverket och TLV rörande information till allmänheten och på apoteksetiketten. Dessa insatser fortsätter under 2017, men bedöms inte behöva bli föremål för en aktivitet inom ramen för strategin. Aktiviteten avslutas därmed inom strategin. 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies