Strukturering och digitalisering av svensk produktinformation

Strukturering och digitalisering av svensk produktinformation (Läkemedelsverket) - Ny aktivitet Handlingsplan NLS 2018.

Handlingsplanen i dess helhet med mer ingående information om denna aktivitet är under beredning och publiceras under våren.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies