Förbättrad uppföljning av läkemedelsdosering

Huvudansvarig: E-hälsomyndigheten

Inriktningen som parterna (bl.a. Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting och E-hälsomyndigheten) står bakom är att se strukturerad dosering som ett medel för både ökad patientsäkerhet och förbättrad uppföljning.

Sammanfattning

Första steget av aktiviteten dvs. tillgängliggörande av Förskriven Dygnsdos (PDD = Prescribed Daily Dose) i rådatafiler till landsting och Socialstyrelsen är genomförd. Andra steget som skulle innebära att doseringstext skulle anges på ett strukturerat sätt redan från källan (vården/förskrivaren) har initialt stämts av med bl.a. Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting. E-hälsomyndigheten har efter dialog med dessa parter identifierat behov av att utvidga uppdraget. Inriktningen som parterna står bakom är att se strukturerad dosering som ett medel för både ökad patientsäkerhet och förbättrad uppföljning.

Samarbetsytor

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Apoteksförening.

Aktivitetens målsättning

Skapa förutsättningar för samt utarbeta en plan för ett nationellt införande av strukturerad läkemedelsinformation i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet samt förbättrad uppföljning.

Genomförandeplan

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2017. Samverkan kommer att ske med berörda intressenter bl a via SKL:s Nätverk för informatiksamordning läkemedel.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies