Högnivågrupp NLS

Arbetet inom den nationella läkemedelsstratgin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementets statssekreterare som ordförande.

Högnivågruppen prioriterar vilken samverkan mellan myndigheter/organisationer som behövs och beslutar om nya aktiviteter, utifrån beredningsunderlag från expertgruppen, till en, i regel årligt, reviderad handlingsplan. Högnivågruppen utser även representanter i strategins uppföljningsgrupp och beslutar inriktningen för relevant uppföljning med bäring på NLS. Högnivågruppen sammanträder två gånger årligen eller vid behov.

 

Högnivågruppens ledamöter
Socialdepartementet, statssekreterare Agneta Karlsson, ordförande
Apotekarsocieteten, Karin Meyer
E-hälsomyndigheten, Janna Valik
Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson
Funktionsrätt Sverige, Marie Stéen
Inspektionen för vård och omsorg, Gunilla Hult Backlund
Landsting och regioner, Rita Jedlert
Läkemedelsindustriföreningen, Anders Blanck
Läkemedelsverket, Catarina Andersson Forsman
Socialstyrelsen, Olivia Wigzell
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Susanna Axelsson
Sveriges Apoteksförening, Johan Waller
Sveriges Farmaceuter, Ulf Janzon
Sveriges Kommuner och Landsting, Hans Karlsson
Sveriges läkarförbund, Elin Karlsson
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sofia Wallström
Vårdförbundet, Ann Johansson

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies