Högnivågrupp NLS

Arbetet inom den nationella läkemedelsstratgin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementets statssekreterare som ordförande.

Högnivågruppen prioriterar vilken samverkan mellan myndigheter/organisationer som behövs och beslutar om nya aktiviteter, utifrån beredningsunderlag från expertgruppen, till en, i regel årligt, reviderad handlingsplan. Högnivågruppen utser även representanter i strategins uppföljningsgrupp och beslutar inriktningen för relevant uppföljning med bäring på NLS. Högnivågruppen sammanträder två gånger årligen eller vid behov.

 

Högnivågruppens ledamöter
Socialdepartementet
Apotekarsocieteten
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Funktionsrätt Sverige
Inspektionen för vård och omsorg
Landsting och regioner
Läkemedelsindustriföreningen
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vårdförbundet

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies