Kalendarium 2017

Januari

Arbetsmöte Uppföljningsgrupp NLS
Möte ang uppföljning NLS med Uppföljningsgrupp NLS och Perspektivgrupper NLS
Externa informationsmöten

 

Februari


Externa informationsmöten
Uppföljningsarbet NLS

Mars

Release rapport Uppföljningsgrupp NLS
Uppstartsmöte ny NLS-organisation med högnivå-, expert-, uppföljnings- och perspektivgrupper
Sammanställning statusrapportering NLS-aktiviteter
Externa informationsmöten

April

Expertgruppsmöte
Externa informationsmöten
Utskick mall omvärldsanalys NLS 2018

Maj

Omvärldsanalys NLS inför 2018
Expertgruppsmöte NLS
Högnivåmöte NLS
Arbetsmöten Uppföljningsgrupp NLS
Externa informationsmöten

Juni/juli

Beredning Omvärldsanalys NLS 2018

Augusti


Publicering Omvärldsanalys NLS 2018
Externa informationsmöten

September

Uppstart revideringsarbete NLS 2018
Arbetsmöte Uppföljningsgrupp NLS
Sammanställning statusrapporter NLS 
Externa informationsmöten

Oktober

Revideringsarbete NLS 2017
Expertgruppsmöte NLS
Möte med Perspektivgrupper NLS
Externa informationsmöten

November

Expertgruppsmöte NLS
Arbetsmöte Uppföljningsgrupp NLS
Högnivåmöte NLS
Externa informationsmöten

December

Lägesrapport CBL till Socialdepartementet
Externa informationsmöten

 

 

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies