Kalendarium 2017

Januari

Arbetsmöte Uppföljningsgrupp NLS
Möte ang uppföljning NLS med Uppföljningsgrupp NLS och Perspektivgrupper NLS
Externa informationsmöten 

Februari


Externa informationsmöten
Uppföljningsarbete NLS

Mars

Expertgruppsmöte NLS
Uppstartsmöte ny NLS-organisation med högnivå-, expert-, uppföljnings- och perspektivgrupper
Externa informationsmöten

April

Release rapport Uppföljningsgrupp NLS
Externa informationsmöten

Maj

Internat Expert- och Uppföljningsgrupp NLS
Högnivåmöte NLS
Seminarium förberedande aktivitet Ordnad utfasning av läkemedel
Externa informationsmöten

Juni/juli

Utskick statusrapportering NLS-aktiviteter

Augusti

Sammanställning statusrapportering NLS-aktiviteter
Externa informationsmöten

September

Uppstart revideringsarbete NLS 2018
Seminarium digitala bipacksedlar
Dialogmöte Perspektivgrupper NLS/Expertgrupp NLS
Expertgruppsmöte NLS
Externa informationsmöten

Oktober

Revideringsarbete NLS 2018
Expertgruppsmöte NLS
Seminarium Läkemedelsmarknaden (Pharma Network)
Externa informationsmöten

November

Högnivåmöte NLS
Uppföljningsmöte Inera
Externa informationsmöten

December

Möte Uppföljningsgrupp NLS
Seminarium Apotekarsocieteten
Lägesrapport CBL till Socialdepartementet
Externa informationsmöten 

 

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies