Kalendarium 2017

Januari

Arbetsmöte Uppföljningsgrupp NLS
Möte ang uppföljning NLS med Uppföljningsgrupp NLS och Perspektivgrupper NLS
Externa informationsmöten

 

Februari


Externa informationsmöten
Uppföljningsarbete NLS

Mars

Expertgruppsmöte
Uppstartsmöte ny NLS-organisation med högnivå-, expert-, uppföljnings- och perspektivgrupper
Externa informationsmöten

April

Release rapport Uppföljningsgrupp NLS
Externa informationsmöten

Maj

Internat Expert- och Uppföljningsgrupp NLS
Högnivåmöte NLS
Externa informationsmöten

Juni/juli

Sammanställning statusrapportering NLS-aktiviteter

Augusti

Externa informationsmöten

September

Uppstart revideringsarbete NLS 2018
Arbetsmöte Uppföljningsgrupp NLS 
Externa informationsmöten

Oktober

Revideringsarbete NLS 2017
Expertgruppsmöte NLS
Möte med Perspektivgrupper NLS
Externa informationsmöten

November

Sammanställning statusrapportering NLS-aktiviteter
Expertgruppsmöte NLS
Arbetsmöte Uppföljningsgrupp NLS
Högnivåmöte NLS
Externa informationsmöten

December

Lägesrapport CBL till Socialdepartementet
Externa informationsmöten

 

 

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies