Expertgrupp NLS

Högnivågruppen har utsett var sin medlem i en expertgrupp för att representera sina respektive myndigheter och organisationer. Expertgruppen har som uppdrag att för sin respektive myndighet/organisation samordna den årliga omvärldsanalysen samt bereda förslag inför varje högnivåmöte såsom avstämningar av statusrapporteringar för varje ingående aktivitet i de tre målområdena. Expertgruppen har även löpande dialog och samverkan kring angelägna samverkansområden.

Socialdepartementet sammankallar expertgruppen gemensamt med CBL-kansliet.

 

Expertgruppens ledamöter
Socialdepartementet, Stefan Karlsson ordförande, Maarten Sengers
E-hälsomyndigheten, Marianne Nordling
Folkhälsomyndigheten, Ulrica Dohnhammar
Inspektionen för vård och omsorg, Hans Rudstam
Läkemedelsindustriföreningen, Karolina Antonov
Läkemedelsverket, Bror Jonzon
Socialstyrelsen, Eva Nyman
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Jan Lilliemark
Sveriges Apoteksförening, Robert Svanström
Sveriges Farmaceuter, Clary Holtendal
Sveriges Kommuner och Landsting, Susanna Eklund
Sveriges läkarförbund, Synnöve Lindemalm
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Niklas Hedberg
Vårdförbundet, David Liljequist

 

 

 

Från vänster: Madeleine Wallding, Maarten Sengers, Jan Lilliemark, Marianne Nordling Ulrica Dohnhammar, Synnöve Lindemalm, Hans Rudstam, Bror Jonzon, Susanna Eklund, Eva Nyman, Karolina Antonov, Christina Brandt, David Liljequist, Niklas Hedberg, Robert Svanström. Foto: Socialdepartementet. 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies