Expertgrupp NLS

Högnivågruppen har utsett var sin medlem i en expertgrupp för att representera sina respektive myndigheter och organisationer. Expertgruppen har som uppdrag att för sin respektive myndighet/organisation samordna den årliga omvärldsanalysen samt bereda förslag inför varje högnivåmöte såsom avstämningar av statusrapporteringar för varje ingående aktivitet i de tre målområdena. Expertgruppen har även löpande dialog och samverkan kring angelägna frågor.

Socialdepartementet sammankallar expertgruppen gemensamt med CBL-kansliet.

 

Expertgruppens ledamöter
Socialdepartementet, Stefan Karlsson ordförande, Maarten Sengers
Apotekarsocieteten, Birgitta Karpesjö
E-hälsomyndigheten, Erika Olsson
Folkhälsomyndigheten, Ulrica Dohnhammar/Jenny Hellman
Funktionsrätt Sverige, Sofia Karlsson
Inspektionen för vård och omsorg, Hans Rudstam
Landsting och regioner, Maria Palmetun Ekbäck
Läkemedelsindustriföreningen, Bengt Mattson
Läkemedelsverket, Bror Jonzon
Socialstyrelsen, Eva Nyman
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Jan Liliemark
Sveriges Apoteksförening, Fredrik Boström
Sveriges Farmaceuter, Erika Larsson 
Sveriges Kommuner och Landsting, Susanna Eklund
Sveriges läkarförbund, Synnöve Lindemalm
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Niklas Hedberg
Vårdförbundet, Johanna Palmqvist

 

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies