Expertgrupp NLS

Högnivågruppen har utsett var sin medlem i en expertgrupp för att representera sina respektive myndigheter och organisationer. Expertgruppen har som uppdrag att för sin respektive myndighet/organisation samordna den årliga omvärldsanalysen samt bereda förslag inför varje högnivåmöte såsom avstämningar av statusrapporteringar för varje ingående aktivitet i de tre målområdena. Expertgruppen har även löpande dialog och samverkan kring angelägna samverkansområden.

Socialdepartementet sammankallar expertgruppen gemensamt med CBL-kansliet.

 

Expertgruppens ledamöter
Socialdepartementet, Stefan Karlsson ordförande, Maarten Sengers
E-hälsomyndigheten, Marianne Nordling
Folkhälsomyndigheten, Ulrica Dohnhammar
Inspektionen för vård och omsorg, Hans Rudstam
Läkemedelsindustriföreningen, Karolina Antonov
Läkemedelsverket, Bror Jonzon
Socialstyrelsen, Eva Nyman
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Jan Lilliemark
Sveriges Apoteksförening, Robert Svanström
Sveriges Farmaceuter, Clary Holtendal
Sveriges Kommuner och Landsting, Susanna Eklund
Sveriges läkarförbund, Synnöve Lindemalm
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Niklas Hedberg
Vårdförbundet, David Liljequist

 

 

Från vänster främre raden: Inger Nordin Olsson, Maria Hallén, Niklas Hedberg, Robert Svanström, Jan Lilliemark, Christina Brandt, Madeleine Wallding, Gunilla Skoog, Synnöve Lindemalm, Eva Nyman, Gunilla Thörnwall Bergendahl, Susanna Eklund, Marianne Nordling, Anne Nilsson, Karolina Antonov, Bror Jonzon, Stefan Karlsson. Foto: Socialdepartementet.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies