Nationell läkemedelsstrategi

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har som parter tillsammans med en bred uppslutning av aktörer inom läkemedelsområdet tagit beslut om en ny läkemedelsstrategi och handlingsplan. Syftet med strategin är att främja en ökad samverkan kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet för en säker, innovativ och jämlik läkemedelsanvändning i Sverige.

Arbetet omfattar i stort sett läkemedlens hela värdekedja; från forskning och innovation till uppföljning av effekter i klinisk vardag. Arbetet med strategin har sedan starten 2011 bidragit till att etablera ett nationellt samverkansförfarande med en tydlig arbetsprocess. Detta har även medfört att parterna – regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting – samt övriga aktörer har enats om vilka insatser som måste prioriteras på läkemedelsområdet för att visionen ska kunna förverkligas.

Tre långsiktiga mål

Till visionen om rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle knyts tre långsiktiga mål som utgår ifrån några av de huvudsakliga utmaningarna som Sverige fortsatt står inför på läkemedelsområdet.

Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning
Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Perspektivgrupper

I syfte att förstärka dessa tre målområden och öka helhetsperspektiv och samverkan finns tre tillhörande perspektiv:

  • Patient
  • Innovation
  • E-hälsa

Aktiviteter

De 18 aktiviteter som ingår i handlingsplanen har uppfyllt följande fyra urvalskriterier:

  • Aktiviteten har en hög angelägenhetsgrad
  • Aktiviteten bidrar på ett märkbart sätt till att förverkliga något eller några målområden
  • Aktiviteten är aktörssammansatt
  • Aktiviteten har en genomförandeplan

  

 

 

 
 

Relaterad information

Pressmeddelanden

 December 2015 (Regeringskansliet)

 Januari 2015 (Regeringskansliet)

 Oktober 2013

 April 2013

 Oktober 2012

 

Uppstartsmöte NLS 18 mars 2016

 Inbjudan

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies