Uppföljning av läkemedel i samverkan myndigheter och sjukvård (avslutas)

Läkemedelsverket har varit huvudansvarig för aktiviteten, som handlat om att utveckla samverkansformer för uppföljning av läkemedel. Läkemedelsverket ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2017.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies