Avrapporterade NLS-aktiviteter 2014

1.1 Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar

SEBRA slutrapport

SEBRA-lösningsförslag (ZIP)

2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek

 Slutrapport: Apoteksindikatorer (2014-06-09)

2.6 Strukturerade läkemedelssamtal

 Slutrapport: Strukturerade läkemedelssamtal

 Bilagor till slutrapporten: Strukturerade läkemedelssamtal

3.5 Kunskapsstöd vid läkemedelsordination till barn

 Förstudie - ePed (Inera)

4.5 Minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till beh.rekommendationer

 Ökad följsamhet till beh.rek. ab.förskrivning

5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens

 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

5.3 Utvärdera landstingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan effektiviseras

 Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan. Ett förslag till en landstingsgemensam samverkansmodell.

6.1 Ordnat införande

 Ordnat införande i samverkan – slutrapport

6.6 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel

 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel (delrapport)

 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel (slutrapport)

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies