Avapporterade NLS-aktiviteter 2017

1.1. Säkrare läkemedelshantering för barn

 Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

1.7 Strukturerad läkemedelsinformation

 Strukturerad läkemedelsinformation (EHM)

1.8 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet.

 Rapport patientsäkerheten vid generiskt utbyte

2.2. Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel
 Ordning i leden? Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel 

3.2 Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde

 Tillgänglighet till antibiotika  

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies