Nationell läkemedelsstrategi

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har, tillsammans med en bred uppslutning av aktörer på läkemedelsområdet, tagit fram den nationella läkemedelsstrategin (NLS) med syfte att få en nationell kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet.

Strategin innefattar tre målområden med tillhörande 21 aktiviteter i syfte att nå visionen Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Läkemedelsverket har, genom Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet), fått regeringsuppdraget att samordna och följa upp strategin i samverkan med aktörer inom NLS samt att kommunicera resultat till profession, allmänhet och andra berörda inom läkemedelsområdet.

 Läs mer om NLS

Organisation NLS

 Läs mer om Högnivågrupp NLS

 Läs mer om Expertgrupp NLS

 Läs mer om Uppföljning NLS

 Läs mer om Perspektivgrupper NLS

 Genomförandeplaner NLS

 Rapporter NLS-aktiviteter

 Omvärldsanalys NLS

Nationella läkemedelsstrategins tre målområden

 
 

Relaterad information

 

NLS representeras av

Socialdepartementet
Sveriges Kommuner och Landsting
Apotekarsocieteten
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Funktionsrätt Sverige
Inspektionen för vård och omsorg
Landsting och regioner
Läkemedelsindustriföreningen
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Farmaceuter
Sveriges läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vårdförbundet

 

Kontakta oss

Madeleine Wallding, direktör CBLMadeleine Wallding
Direktör CBL
 
Skicka e-post till Madeleine

 

 

Marit Nyström Collin
Koordinator NLS
 
Skicka e-post till Marit

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies