Nationell läkemedelsstrategi

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har, tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet, tagit fram den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet och innefattar ett 40-tal punkter inom sju insatsområden för att nå en bättre läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Under 2015 pågår ett större revideringsarbete av nuvarande strategi och ny handlingsplan för 2016 är under utarbetande.

 
 

Relaterad information

 

NLS representeras av

Socialdepartementet
Sveriges Kommuner och Landsting
Läkemedelsverket
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Landsting och regioner
Läkemedelsindustriföreningen
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vårdförbundet

 

Kontakta oss

Madeleine Wallding
Direktör CBL
 
Skicka e-post till Madeleine

 

Christina Brandt
Koordinator NLS
 
Skicka e-post till Christina

 

 

Samordning av nationella läkemedelstrategin

Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) ansvarar för uppföljning och samordning på insats- och målnivå i samverkan med ett stort antal aktörer inom läkemedelsområdet och att kommunicera resultaten till sjukvård, allmänhet och andra berörda.

   
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies