Administration

Här hittar du information om hur Läkemedelsverket hanterar frågor om post, jäv och personuppgifter. Du hittar också organisations-, faktura- och upphandlingsinformation samt information om överklagande.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Behandling av personuppgifter

Läkemedelsverkets uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan innebär att vi i vissa sammanhang behöver behandla personuppgifter.

Hantering av jäv

Läkemedelsverket anlitar varje år ett flertal experter, bland annat vid framtagande av behandlingsrekommendationer. Vidare finns det två vetenskapliga råd, ett human- och ett veterinärmedicinskt, knutna till myndigheten.

Hantering av post

All post, såväl traditionell som i elektronisk form, som inkommer till Läkemedelsverket läses. För de brev som föranleder svar kan svarstiden variera beroende på arbetsbörda.

Organisationsinformation

Här hittar du information om firmatecknare, organisationsnummer och bankgiro med mera.

Personuppgifter som lämnas i e-postformulär medför en personuppgiftsbehandling hos Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan innebär att vi i vissa sammanhang behöver behandla personuppgifter.

Upphandlingar

Läkemedelsverkets upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk.

Överklaganden

Överklagande av Läkemedelsverkets beslut görs skriftligen till Läkemedelsverket. Skrivelsen ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag då mottagaren tog del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies