Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för veterinärläkemedel

Rådet instiftades 2014 som en rådgivande funktion i både vetenskapliga frågor och läkemedelsanvändningsfrågor. Rådet har ingen beslutande funktion, utan kompletterar myndighetens egna medicinska och vetenskapliga kompetens. Rådet fungerar också som brygga till nationell djursjukvård.

Rådet består av 19 ordinarie ledamöter med kunskaper i ämnesområden av betydelse för myndighetens arbete och som arbetar aktivt med läkemedelsfrågor. I sammansättningen har både faktorer som regional spridning, kunskapsområden och oberoende tagits med. Varje ledamot sitter på ett treårigt förordnande som kan förlängas maximalt tre perioder.

 

Björn Bengtsson
Leg. vet., docent, laborator

Tjänsteställe/tillhörighet: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Specialistkompetens: nötkreaturens sjukdomar
Forskningsområde och verksamhetsområde: antibiotikaresistens

 
 

Björn Ekesten
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: oftalmologi (Diplomate of the European College of Veterinary Ophthalmologists)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: oftalmologi, klinisk neurofysiologi

 

Kinfe Girma
VMD, läkemedelshandläggare

Tjänsteställe/tillhörighet: Jordbruksverket
Specialistkompetens/område: läkemedelsfrågor inom Jordbruksverkets verksamhetsområde

 

Åke Hedhammar
Leg. vet., professor emeritus

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: smådjursmedicin (Diplomate European College of Veterinary Internal Medicine), klinisk och komparativ nutrition (Diplomate European College of Clinical and Comparative Nutrition, passive)
Forskningsområde: komparativ genomik, epidemiologi, nutrition och internmedicin

 

Anna Riis Hindhede
Leg. vet., distriktsveterinär

Tjänsteställe/tillhörighet: Distriktsveterinärerna Flyinge

 

 

 

Jens Häggström
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: kardiologi/internmedicin (Diplomate of the European College of Veterinary Internal Medicine – Cardiology)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: kardiologi, internmedicin

 

Magdalena Jacobsson
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: grismedicin
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: infektionssjukdomar, särskilt tarmsjukdomar, hos gris

 

Désirée Jansson
Leg. vet., VMD., statsveterinär

Tjänsteställe/tillhörighet: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Specialistkompetens/område: fjäderfäsjukdomar (Diplomate European College of Poultry Veterinary Science)
Forskningsområde: infektionssjukdomar hos fjäderfä


 

Peter Kallings
Leg. vet., VMD, forskningschef

Tjänsteställe/tillhörighet: Hästnäringens nationella stiftelse
Specialistkompetens/område: dopningsexpert inom hästsporten (trav/galopp/ridsport, nationellt och internationellt)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: effekter och påvisande av dopningssubstanser inom hästsport

Charlotta Kamaterou
Leg. vet., länsveterinär

Tjänsteställe/tillhörighet: Länsstyrelsen Skåne
Specialistkompetens/område: kontroll och vägledning inom flera områden i livsmedelskedjan; i huvudsak relaterade till veterinär yrkesutövning, läkemedelsanvändning och smittskydd

 

Ann Lindberg, ledamot i rådetAnn Lindberg
Leg. vet., statsepizootolog, professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Avd. f. epidemiologi och sjukdomskontroll, SVA
Specialistkompetens/område: infektionsepidemiologi, sjukdomsövervakning och beredskap.
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: övervakning och
kontroll av smittsamma djursjukdomar inkl. zoonoser

Maria LindbergKvinna med mörkt kort hår, glasögon och röd jacka
Leg. vet., djurhälsoveterinär
Tjänsteställe/tillhörighet: Gård och Djurhälsan
Specialistkompetens/område: grisens sjukdomar, Dansk Fagdyrlaege svin

 

 

 

Kristina OlssonLeende kvinna med mellanblont kort hår och glasögon. Hon är iförd en vit skjorta och har en blå tröja över. I bakgrunden finns stora gröna krukväxter.
Leg. vet., distriktsveterinär och klinikchef
Tjänsteställe/tillhörighet: Distriktsveterinärerna i Kalix

 

 

 

 

 

John Pringle
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: hästmedicin, (Diplomate of the European College of Equine Medicine, Diplomate of the American College of Equine Medicine)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: infektionssjukdomar hos häst

  

Susanna Sternberg-Lewerin
Leg. vet, professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
Specialistkompetens/område: epizootologi och smittskydd.
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: övervakning, kontroll och bekämpning av allvarliga smittsamma djursjukdomar

 

Porträtt av man med kort brunt hår, vit skjorta och brun kavajJean François Valarche
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: idisslarmedicin (Diplomate of the European College of Bovine Health Management)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: infektionssjukdomar hos idisslare

 

Porträtt av kvinna med brunt hår i page, glasögon, klädd i lila stickad tröja och vit sjal Eva Osterman Lind
Leg. vet., VMD, laboratorieveterinär

Tjänsteställe/tillhörighet: Statens veterinärmedicinska anstalt
Specialistkompetens/område: veterinärmedicinsk parasitologi
Verksamhetsområde: diagnostik av parasiter
Forskningsområde: förekomst och kontroll av parasiter hos häst

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies