Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd för veterinärläkemedel

Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd för veterinärläkemedel instiftades 2014 som en rådgivande funktion i både vetenskapliga frågor och läkemedelsanvändningsfrågor. Rådet har ingen beslutande funktion, utan kompletterar myndighetens egna medicinska och vetenskapliga kompetens. Rådet fungerar också som brygga till nationell djursjukvård.

Rådet består av 19 ordinarie ledamöter med kunskaper i ämnesområden av betydelse för myndighetens arbete och som arbetar aktivt med läkemedelsfrågor. I sammansättningen har både faktorer som regional spridning, kunskapsområden och oberoende tagits med. Varje ledamot sitter på ett treårigt förordnande som kan förlängas maximalt tre perioder.

 

Anette Agestam
Leg. vet., distriktsveterinär

Tjänsteställe: Distriktsveterinärerna Jämtland 

 

 

 

 

Stefan Alenius
Leg. vet., professor emeritus

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens: virusinfektioner hos idisslare
Forskningsområde: infektionssjukdomars klinik, diagnostik och epidemiologi

 

Pia Haubro Andersen
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU,
Specialistkompetens/område: kirurgi stordjur.
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: kirurgisk inflammation, sepsis och smärta hos stordjur

 

Björn Bengtsson
Leg. vet., docent, laborator

Tjänsteställe/tillhörighet: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Specialistkompetens: nötkreaturens sjukdomar
Forskningsområde och verksamhetsområde: antibiotikaresistens

 
 

Björn Ekesten
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: oftalmologi (Diplomate of the European College of Veterinary Ophthalmologists)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: oftalmologi, klinisk neurofysiologi

 

Lena Eliasson-Selling
Leg. vet., VMD, djurhälsoveterinär

Tjänsteställe/tillhörighet: Gård och djurhälsan, Uppsala
Specialistkompetens/område: grisens sjukdomar (Diplomate of the European College of Porcine Health Management)


 

Kinfe Girma
VMD, läkemedelshandläggare

Tjänsteställe/tillhörighet: Jordbruksverket
Specialistkompetens/område: läkemedelsfrågor inom Jordbruksverkets verksamhetsområde

 

 

Åke Hedhammar
Leg. vet., professor emeritus

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: smådjursmedicin (Diplomate European College of Veterinary Internal Medicine), klinisk och komparativ nutrition (Diplomate European College of Clinical and Comparative Nutrition, passive)
Forskningsområde: komparativ genomik, epidemiologi, nutrition och internmedicin

 

Anna Hindhede
Leg. vet., distriktsveterinär

Tjänsteställe/tillhörighet: Distriktsveterinärerna Flyinge

 

 

 

Jens Häggström
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: kardiologi/internmedicin (Diplomate of the European College of Veterinary Internal Medicine – Cardiology)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: kardiologi, internmedicin

 

Magdalena Jacobsson
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: grismedicin
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: infektionssjukdomar, särskilt tarmsjukdomar, hos gris

 

Désirée Jansson
Leg. vet., VMD., statsveterinär

Tjänsteställe/tillhörighet: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Specialistkompetens/område: fjäderfäsjukdomar (Diplomate European College of Poultry Veterinary Science)
Forskningsområde: infektionssjukdomar hos fjäderfä


 

Bernt Jones
Leg. vet., professor emeritus

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: klinisk kemi
Forskningsområde och/eller verksamhetsområde: radioekologi, ekotoxikologi


 

Peter Kallings
Leg. vet., VMD, forskningschef

Tjänsteställe/tillhörighet: Hästnäringens nationella stiftelse
Specialistkompetens/område: dopningsexpert inom hästsporten (trav/galopp/ridsport, nationellt och internationellt)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: effekter och påvisande av dopningssubstanser inom hästsport

 

Charlotta Kamaterou
Leg. vet., länsveterinär

Tjänsteställe/tillhörighet: Länsstyrelsen Skåne
Specialistkompetens/område: kontroll och vägledning inom flera områden i livsmedelskedjan; i huvudsak relaterade till veterinär yrkesutövning, läkemedelsanvändning och smittskydd

 

 

John Pringle
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. kliniska vetenskaper, SLU
Specialistkompetens/område: hästmedicin, (Diplomate of the European College of Equine Medicine, Diplomate of the American College of Equine Medicine)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: infektionssjukdomar hos häst

 

Susanna Sternberg-Lewerin
Leg. vet, professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
Specialistkompetens/område: epizootologi och smittskydd.
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: övervakning, kontroll och bekämpning av allvarliga smittsamma djursjukdomar

 

Arvid Uggla
Leg. vet., professor emeritus

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
Specialistkompetens/område: parasitologi (Diplomate of the European Veterinary Parasitology College)
Forskningsområde och/eller kliniskt verksamhetsområde: diagnostik, profylax och behandling av parasitsjukdomar hos djur

 

Ivar Vågsholm
Leg. vet., professor

Tjänsteställe/tillhörighet: Inst. f. biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU Specialistkompetens/område: livsmedelssäkerhet (Diplomate of the European College of Veterinary Public Health – Population Medicine)
Forskningsområde och/eller verksamhetsområde: livsmedelssäkerhet, riskbedömning och riskhantering, epidemiologi, akvakultur

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies