Styrelse

Som statlig myndighet lyder Läkemedelsverket under Socialdepartementet. Från och med den 1 juli 2018 har Läkemedelsverket en myndighetsledning i form av en styrelse som utses av regeringen.

Ordförande: Nils Gunnar Billinger, tidigare generaldirektör, Luftfartsstyrelsen, Post- och telestyrelsen och fd statssekreterare

Emma Spak, läkare och samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting

Björn Eriksson, förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus

Per Johansson, myndighetschef, Revisorsinspektionen

Catarina Andersson Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies