Styrelse

Som statlig myndighet lyder Läkemedelsverket under Socialdepartementet. Från och med den 1 juli 2018 har Läkemedelsverket en myndighetsledning i form av en styrelse som utses av regeringen.

Ordförande: Nils Gunnar Billinger, tidigare generaldirektör, Luftfartsstyrelsen, Post- och telestyrelsen och fd statssekreterare

Emma Spak, läkare och samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm

Per Johansson, myndighetschef, Revisorsinspektionen

Catarina Andersson Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies