Samarbete inom Europeiska Unionen

Läkemedelsverkets strävan är att aktivt delta i och påverka EU:s kontrollsystem för att på så sätt se till att endast säkra och effektiva läkemedel kommer ut på den europeiska, och därmed också den svenska, marknaden.

Den vetenskapliga utvecklingen inom läkemedelssektorn sker i snabb takt. En viktig del av det europeiska samarbetet handlar därför om att utveckla nya normer och standarder på läkemedel. Läkemedelsverket deltar aktivt med representanter i de arbetsgrupper som finns inom EU, exempelvis arbetsgrupperna för:

  • kliniska effekt- och säkerhetsfrågor
  • bioteknologi
  • kvalitet
  • prekliniska säkerhetsfrågor
  • biverkningsuppföljning.

Det europeiska godkännandesystemet medför flera fördelar. Nya läkemedel blir snabbare tillgängliga på marknaden, och det är fördelaktigt för både patienter och tillverkare. Genom att den samlade kompetensen som finns vid olika europeiska myndigheter utnyttjas, kan den snabbare tillgängligheten vinnas utan att man behöver tumma på kvaliteten i granskningen. På så sätt undviks också dubbelarbete.

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies