Cookies och integritet

Cookies ("kakor") är små textfiler som lagras på besökarens dator och fungerar ungefär som små "visitkort". De innehåller ingen personlig information, men är till hjälp för att ge bättre service.

Användning av cookies

Läkemedelsverkets webbplats använder sig av cookies för i huvudsak två ändamål:

  1. Besöks- och användningsstatistik. Med hjälp av cookies kan vi se hur många som är här för första gången respektive återkommande besökare, samt vilka sidor man besöker och vilka eventuella problem som kan finnas. Läkemedelsverket använder Google Analytics, SmarterStats samt utvärderingstjänsten Sitetester.

     Så använder Google Analytics cookies 
     Så använder Sitetester (E-space) cookies

  2. Lagra inställningar för prenumerationstjänsten och tillgänglighetsanpassningen, och därmed öka servicen för webb besökarna.
     

Ingen personlig information som till exempel namn eller e-postadresser lagras i cookiefilerna.

Samtycke till användning av cookies

Samtliga webbplatser måste inhämta besökarens samtycke till användning av cookies. 

 Post- och telestyrelsens webbplats

Du kan in i din webbläsare via inställningar välja om cookies ska kunna lagras på din dator eller inte. Om du väljer att cookies inte ska kunna lagras på din dator bör du vara medveten om vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.

Lagring av e-postadresser

E-postadresser för prenumeranter på nyheterna sparas under pågående prenumeration. Adresserna används inte till annat än vad som angivits vid registreringen, vilket är utskick av på webbplatsen publicerade nyheter. Vid avslutad prenumeration raderas e-postadressen.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies