Öppen data - information tillgänglig för vidareutnyttjande

Läkemedelsverket får genom sin tillstånds- och tillsynsverksamhet in omfattande information om både produkter och aktörer. Möjligheten att tillgängliggöra delar av informationen är stor och de tänkbara möjligheterna för vidareutnyttjande av den är betydande för aktörer inom vård- och omsorgssektorn.

Nedan beskrivs de mest centrala informationskällorna med strukturerad data som Läkemedelsverket tillhandahåller.

NPL - Nationellt produktregister för läkemedel

NPL är register för alla human- och veterinärläkemedel som är godkända för den svenska marknaden, inklusive avregistrerade läkemedel efter 2004. Registret uppdateras dagligen. Data i NPL-registret kan laddas hem i XML-format.

 NPL - Nationellt produktregister för läkemedel

NSL - Nationellt substansregister för läkemedel

Registret innehåller kvalitetssäkrad information om alla aktiva substanser samt ett urval av hjälpämnen som förekommer i läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar. Registret uppdateras dagligen. Data i NSL-registret kan laddas hem i XML-format.

 NSL - Nationellt substansregister för läkemedel

LB - Läkemedelsboken

Läkemedelsboken (LB) innehåller producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. LB innehåller också allmän information om läkemedelsanvändning, gällande regler samt specialkapitel om bland annat förgiftningar och olagliga läkemedel. LB har ett öppet API där man fritt kan göra 100 anrop per timme från en enskild IP-adress.

 Läkemedelsbokens API

Restnoteringar

Restnoteringslistan innehåller information och rådgivning kring alla kommande, pågående och avslutade restnoteringar av läkemedel som har anmälts till Läkemedelsverket från och med 7 februari 2018. Den kan bland annat laddas hem som xml-fil.

 Restnoteringslista 

RSS-flöden

Läkemedelsverket tillhandahåller via webbplatsen flera RSS-flöden där periodisk information publiceras, bland annat nyheter, säkerhetsinformation för medicintekniska produkter och indragningar av läkemedel.

 Läkemedelsverkets RSS-flöden

Apotek med tillstånd och anmälda försäljningsställen för receptfria läkemedel

Läkemedelsverket publicerar regelbundet Excel-listor som visar öppenvårdsapotek med tillstånd respektive anmälda och avanmälda försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel.  

 Apotek med tillstånd 

 Anmälda och avanmälda försäljningsställen receptfria läkemedel

 
 

Relaterad information

 PSI-datakollen (E-delegationen)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies