Restnoteringslista

Restnoteringslistan innehåller information och rådgivning kring alla anmälda kommande, pågående och avslutade restnoteringar av läkemedel.

Ladda hem restnoteringslistan

Restnoteringslistan finns både som XML-fil och Excel-fil, vilka uppdateras varje natt. Listan är öppen för alla och det krävs ingen registrering för att ladda hem eller använda den.

XML-filen kan öppnas i ett vanligt textprogram, till exempel Anteckningar. Men för att få komplett, mer lättläst, information om restnoteringen behöver informationen kompletteras från NPL och NSL genom att koppla med NPLId, nplpackid och substansid för att kunna läsa ut information om produkt, förpackningar (NPL) och substanser (NSL). Denna sammankoppling görs enklast via ett system, med eget gränssnitt. Informationsstrukturen är definierad med hjälp av XML-schema.

Mer om restnoteringar och listan i Excel-format.

Nationella Produktregistret för Läkemedel (NPL)

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) innehåller information om läkemedelsprodukter inklusive en substans roll i en läkemedelsprodukt. Genom att samma ID för substansen används i NSL och NPL kan information i de två registren kombineras.

Nationellt Substansregister för Läkemedel (NSL)

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) innehåller kvalitetssäkrad information om aktiva substanser och ett urval av hjälpämnen som förekommer i svenska läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar. NSL är en nationell källa för rekommenderade svenska namn på läkemedelssubstanser. Substansregistret innehåller även information om engelskt namn, andra synonymnamn, narkotikaklassning, externa koder och substansernas inbördes relation.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies