Lakemedelsverket.se - tillgänglighetsutlåtande

Här hittar du tillgänglighetsutlåtanden för Läkemedelsverkets externa webbplats. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävare efter att webbplatsen Lakemedelsverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel våra besökare använder. Därför håller Läkemedelsverket på att utveckla en ny webbplats som ska uppfylla kraven. Den nya webbplatsen beräknas vara i drift senast i början av 2020.

Brister

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna kan påverka dig som har nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt rörelseförmåga och ibland även dig som kan ha kognitionssvårigheter. Den nuvarande webbplatsen är inte heller utvecklad för att fungera optimalt i mobiltelefon eller på läsplatta. Målsättningen är att allt detta ska vara åtgärdat i samband med att den nya webbplatsen sätts i drift.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av våra digitala kanaler eller våra digitala tjänster.

Du kan kontakta oss på:
E-post: registrator@lakemedelsverket.se
Telefon: 018-17 46 00

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies