Böcker och broschyrer

 Vad gör Läkemedelsverket?Framsidan av broschyr om Läkemedelsverket

 About Swedish Medical Products Agency

En kortfattad överblick som beskriver myndighetens ansvarsområden och verksamhet.

 

 Vad hände 2016?

 What happened 2016?

Några exempel på hur Läkemedelsverket har främjat patientsäkerheten under 2016.

Vanliga infektioner i öppenvårdenBroschyr om vanliga infektioner i öppenvården

Denna broschyr innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställda av dåvarande Smittskyddsinstitutet, numera Folkhälsomyndigheten, och Läkemedelsverket 2013.

Broschyren kan beställas via Folkhälsomyndigheten. Klicka på länken för att få information om hur du gör.

 

Bild på broschyr om hårfärgningsmedel Håll koll på färgen 

Broschyr för frisörer och andra användare om riskerna att utveckla allergier vid hantering av hårfärgningsmedel.

Bild på boken Läkemeelsguiden Läkemedelsguiden
Bok med information om läkemedel och sjukdomar för konsumenter och patienter. Inga nya utgåvor efter 2010.

 Läkemedelsboken (webbaserad)Bild på boken Läkemedelsboken
Aktuell kunskap om optimal och kostnadseffektiv läkemedelsterapi vid de vanligaste sjukdomstillstånden.

 Svensk läkemedelsstandard
Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige och är publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. ISSN 1654-7845.

Bild på boken Piller och baciller Piller och Baciller
Barnbok om läkemedel.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies