Böcker och broschyrer

 Vad gör Läkemedelsverket?Framsidan av broschyr om Läkemedelsverket

 About Swedish Medical Products Agency

En kortfattad överblick som beskriver myndighetens ansvarsområden och verksamhet.

 

 Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvårdBroschyr om vanliga infektioner i öppenvården
(Broschyren finns att ladda ned på Folkhälsomyndighetens webbplats.)

Denna broschyr innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställda av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket 2019.

Bild på broschyr om hårfärgningsmedel Håll koll på färgen 

Broschyr för frisörer och andra användare om riskerna att utveckla allergier vid hantering av hårfärgningsmedel.

 Läkemedelsboken (webbaserad)Bild på boken Läkemedelsboken
Aktuell kunskap om optimal och kostnadseffektiv läkemedelsterapi vid de vanligaste sjukdomstillstånden.

 Svensk läkemedelsstandard
Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige och är publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. ISSN 1654-7845.

Bild på boken Piller och baciller Piller och Baciller
Barnbok om läkemedel.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies