Svensk läkemedelsstandard 2018.0

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS, är nu publicerad här på vår webbplats.

Svensk läkemedelsstandard 2018.0 gäller från och med 1 januari 2018 och ersätter då 2017.2.

Uppdateringar och ändringar som gjorts baseras på Europafarmakopéns nionde utgåva, supplement 9.3.

Länkar till de ingående dokumenten i SLS samt innehållsförteckning finns i länkarna. Länken till Excellistan med standardtermer är borttagen sedan version 2015.1. "Standard Terms Database" på EDQM:s hemsida är numera gratis, tillgänglig för alla som registrerar sig via EDQM:s hemsida. Se mer under "Relaterad information".

Gällande version av en monografi i sin helhet återfinns i Europafarmakopén. Den elektroniska versionen (European Pharmacopoeia Online) är kumulativ och alla texter återfinns i den gällande versionen. För pappersutgåvan framgår det i innehållsförteckningen (Index) för den utgåva eller supplement, som senast trädde i kraft, i vilken del monografins återfinns.

Nästa uppdatering av SLS planeras till 1 april 2018. Denna kommer att ske i samband med att supplement 9.4 till Europafarmakopéns nionde utgåva träder i kraft den 1 april 2018. SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. ISSN 1654-7845.

Europafarmakopén edition 9.3

Europafarmakopéns nionde edition, supplement 9.3 trädde i kraft den 1 januari 2018, se Läkemedelsverkets föreskrift HSLF-FS 2017:69. I och med detta upphävs HSLF-FS 2017:33 Läkemedelsverkets föreskrifter om ikraftträdande av reviderad monografi för erythromycin ethysuccinate i Europafarmakopén eftersom texten i föreskriften finns i supplement 9.3.

Nya monografier i edition 9.3

Engelsk titel

Svensk titel 

Magnolia biondii flower bud

Kinesisk vårmagnolia, blomknopp

Ammonium carbonicum for homoeopathic preparations

Ammonium carbonicum för homeopatisk användning

Acetylene intermix (1 per cent) in nitrogen

Acetylen (1 %) i kvävgas, gasblandning

Carbon monoxide intermix (5 per cent) in nitrogen

Kolmonoxid (5 %) i kvävgas, gasblandning

Human coagulation factor IX (rDNA) powder for solution for injection

Kogulationsfaktor IX human, rekombinant, pulver till injektionsvätska

Methane intermix (2 per cent) in nitrogen

 Metan (2 %) i kvävgas, gasblandning

Nicardipine hydrochloride

Nikardipinhydroklorid

Rupatadine fumarate

Rupatadinfumarat

Tacrolimus monohydrate

Takrolimusmonohydrat

Tylosin phosphate for veterinary use

Tylosinfosfat för veterinär användning 

Sodium pertechnetate (99mTc) injection (accelerator-produced)

Natriumperteknetat (99mTc) injektionsvätska (acceleratorframställd) 

 

Ändrade engelska namn


Ny engelsk titel Tidigare engelsk titel Svensk titel
Intraruminal delivery systems Intraruminal devices Intraruminalinlägg

 

Indragna monografier

Engelsk titel Svensk titel
Cholera vaccine Vaccin mot kolera
Cholera vaccine, freeze-dried Vaccin mot kolera, frystorkat
Typhoid vaccine, freeze-dried Vaccin mot tyfoidfeber, frystorkat
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies