Svensk läkemedelsstandard 2017.2

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS, är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard 2017.2 gäller från och med 1 juli 2017 och ersätter då 2017.1.

Uppdateringar och ändringar som gjorts baseras på Europafarmakopéns nionde utgåva, supplement 9.2.

 

Reviderad europafarmakopémonografi för erythromycin ethylsuccinate

Europafarmakopékommissionen har beslutat att införa en ny version av monografin erythromycin succinate (05/2017:0274), se bilaga i HSLF-FS 2017:33.

I den nya versionen ersätts testet för related substances, som publicerades i europafarmakopén edition 9.0, med testet som publicerades i edition 8.0.

Den reviderade monografin gäller från och med 1 maj 2017.

För mer information se EDQM:s webbsida

 

Länkar till de ingående dokumenten i SLS finner du till höger på webbplatsen, där finns också en innehållsförteckning.

Länken till Excellistan med standardtermer är borttagen sedan version 2015.1. "Standard Terms Database" på EDQM:s hemsida är numera gratis, tillgänglig för alla som registrerar sig via EDQM:s hemsida. Se länk under "Relaterad information".

Gällande version av en monografi i sin helhet återfinns i Europafarmakopén. Den elektroniska versionen (European Pharmacopoeia Online) är kumulativ och alla texter återfinns i den gällande versionen.

För pappersutgåvan framgår det i innehållsförteckningen (Index) för den utgåva eller supplement, som senast trädde i kraft, i vilken del monografin återfinns.

Nästa uppdatering av SLS planeras till 1 januari 2018. Denna kommer att ske i samband med att supplement 9.3 till Europafarmakopéns nionde utgåva träder i kraft den 1 januari 2018.

SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. ISSN 1654-7845.

Europafarmakopén edition 9.2

Europafarmakopéns nionde edition, supplement 9.1 träder i kraft den 1 april 2017, se Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2017:53.

Nya monografier i edition 9.2

Engelsk titel

Svensk titel

Evodia fruit

Tetradium ruticarpum, frukt

Selenium for homoeopathic preparations

Selenium för homeopatisk
användning

Egg phospholipids for injection

Fosfolipider från ägg
för injektion

Isopropyl isostearate

Isopropylisostearat

Milbemycin oxime for
veterinary use

Milbemycinoxim för veterinär användning

Remifentanil hydrochloride 

 Remifentanilhydroklorid

Terlipressin 

Terlipressin 

Lutetium (177Lu) solution for radiolabelling 

Lutetium (177Lu) lösning
för radioaktiv märkning 

Sodium pyrophosphate
decahydrate for
radiopharmaceutical
preparations 

Natriumpyrofosfatdeka­hydrat
för radioaktiva läkemedelsberedningar 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies