Svensk läkemedelsstandard 2019.1

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS, är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard 2019.1 gäller från och med 1 april 2019 och ersätter då 2019.0.

Uppdateringar och ändringar som gjorts baseras på Europafarmakopéns nionde utgåva, supplement 9.7.

Angående kapitlet Utensilier

I samband med att SLS 2019.1 publiceras utgår kapitlet utensilier från Svensk Läkemedelsstandard. Sedan 2008, då den första versionen av kapitlet publicerades, har det tillkommit nya standarder och direktiv på medicinteknikområdet som täcker in ämnesområdet. Behovet av kapitlet anses därmed inte kvarstå.

 

Länkar till de ingående dokumenten i SLS finner du till höger på webbplatsen, där finns också en innehållsförteckning.

Länken till Excellistan med standardtermer är borttagen sedan version 2015.1. "Standard Terms Database" på EDQM:s webbplats är numera gratis, tillgänglig för alla som registrerar sig via EDQM:s webbplats. Se länk under "Relaterad information".

Gällande version av en monografi i sin helhet återfinns i Europafarmakopén. Den elektroniska versionen (European Pharmacopoeia Online) är kumulativ och alla texter återfinns i den gällande versionen.

För pappersutgåvan framgår det i innehållsförteckningen (Index) för den utgåva eller supplement, som senast trädde i kraft, i vilken del monografin återfinns.

Nästa uppdatering av SLS planeras till 1 juli 2019. Denna kommer att ske i samband med att supplement 9.8 till Europafarmakopéns nionde utgåva träder i kraft den 1 juli 2019.

SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. ISSN 1654-7845.

Europafarmakopén edition 9.7

Europafarmakopéns nionde edition, supplement 9.7 träder i kraft den 1 april 2019, se Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2019:6.

Nya monografier i edition 9.7

Engelsk titel

Svensk titel

Achyranthes bidentata root

Oxknä, rot

Atazanavir sulfate

Atazanavirsulfat

Boldine

Boldin

Corydalis rhizome

Läkenunneört, jordstam

Deferiprone oral solution

Deferipron, oral lösning

Dexamfetamine sulfate

Dexamfetaminsulfat

Esomeprazole sodium

Esomeprazolnatrium

Everolimus

Everolimus

Fingolimod hydrochloride

Fingolimodhydroklorid

Fluorodopa (18F) (prepared by nucleophilic substitution) injection

Flourodopa (18F)(tillverkad genom nukleofil substitution)injektionsvätska

Lacosamide infusion

Lakosamid, infusionsvätska

Lacosamide oral solution

Lakosamid, oral lösning

Ligusticum root and rhizome

 Strandloka, rot och jordstam

Live biotherapeutic products for human use

Levande bioterapeutiska produkter för humant bruk

Magnesium aluminometasilicate

Magnesiumaluminometasilikat

Terpin monohydrate

Terpinmonohydrat

Typhae pollen

Kaveldun, pollen

Yttrium (90Y) chloride solution for radiolabelling

Yttrium(90Y)kloridlösning för radioaktiv märkning

Ändrade engelska och svenska namn

Ny engelsk titel

Tidigare engelsk titel

Tidigare
svensk titel

Ny svensk
titel

Alfentanil hydrochloride hydrate

Alfentanil hydrochloride

Alfentanil-
hydroklorid

Alfentanil-
hydrokloridhydrat

Calcium folinate hydrate

Calcium folinate

 Kalciumfolinat

Kalcium-
folinathydrat

Calcium levofolinate hydrate

Calcium levofolinate pentahydrate

Kalciumlevofolinat-
pentahydrat

Kalciumlevofolinat-hydrat

Dipotassium clorazepate monohydrate

Dipotassium clorazepate

Dikaliumklorazepat

Dikaliumklorazepat-monohydrat

Ändrade svenska namn

Ny svensk
titel

Tidigare
svensk titel

Engelsk
titel

Somatropin, injektionsvätska, lösning

Somatropin injektionsvätska, lösning

Somatropin solution for injection

Raltegravir, tabletter

Raltegravirtabletter

Raltegravir tablets

Raltegravir, tuggtabletter

Raltegravirtuggtabletter

Raltegravir chewable tablets

Sitagliptin, tabletter

Sitagliptintabletter

Sitagliptin tablets 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies