Svensk läkemedelsstandard 2018.1

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS, är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard 2018.1 gäller från och med 1 april 2018 och ersätter då 2018.0.

Uppdateringar och ändringar som gjorts baseras på Europafarmakopéns nionde utgåva, supplement 9.4.

 

Reviderad europafarmakopémonografi för fermentationsprodukter

Europafarmakopékommissionen har beslutat att införa en ny version av monografin Products of fermentation (04/2018:1468), se bilaga 1 i HSLF-FS 2018:7. I den nya versionen har på grund av folkhälsorisken vid histaminkontamination ytterligare krav relaterade till kvaliteten på råvara lagts till i den del av monografin som rör råvara. Den reviderade monografin gäller från och med 1 april 2018.

För mer information se EDQM:s webbsida

 

Länkar till de ingående dokumenten i SLS finner du till höger på webbplatsen, där finns också en innehållsförteckning.

Länken till Excellistan med standardtermer är borttagen sedan version 2015.1. "Standard Terms Database" på EDQM:s hemsida är numera gratis, tillgänglig för alla som registrerar sig via EDQM:s hemsida. Se länk under "Relaterad information".

Gällande version av en monografi i sin helhet återfinns i Europafarmakopén. Den elektroniska versionen (European Pharmacopoeia Online) är kumulativ och alla texter återfinns i den gällande versionen.

För pappersutgåvan framgår det i innehållsförteckningen (Index) för den utgåva eller supplement, som senast trädde i kraft, i vilken del monografin återfinns.

Nästa uppdatering av SLS planeras till 1 juli 2018. Denna kommer att ske i samband med att supplement 9.5 till Europafarmakopéns nionde utgåva träder i kraft den 1 juli 2018.

Europafarmakopén edition 9.4

Europafarmakopéns nionde edition, supplement 9.4 träder i kraft den 1 april 2018, se Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2018:7.

Nya monografier i edition 9.4

Engelsk titel

Svensk titel

Bupleurum root

Harört, rot

Green tea

Grönt te, blad

Guarana

Guarana, frö

Houttuynia herb

Ödleblad, ört

Mate leaf

Mate, blad

Moutan bark

Buskpion, bark 

Platycodon root

Praktklocka, rot

Szechwan lovage rhizome

Sichuanloka, jordstam

Formic acid

Myrsyra

Gammadex 

Gammadex 

Raltegravir potassium 

Raltegravirkalium 

Soya phospholipids for injection 

Sojafosfolipider för injektion 

Sucrose, liquid 

Sackaros, flytande 

Tigecycline

Tigecyklin

Choline ([11C]methyl) injection 

Kolin([11C]metyl)injektionsvätska 

Ändrade engelska namn

Ny engelsk titel

Tidigare engelsk titel

 Svensk titel

Metoclopramide hydrochloride monohydrate

Metoclopramide hydrochloride

Metoklopramidhydroklorid-monohydrat 

Ändrade svenska namn

Ny svensk titel

Tidigare svensk titel

 Engelsktitel

Järn(III)kloridhexahydrat

Ferrikloridhexahydrat

Ferric chloride hexahydrate

Järn(II)fumarat 

Ferrofumarat 

Ferrous fumarate 

Järn(II)sulfat, torkat 

Ferrosulfat, torkat 

Ferrous sulphate, dried 

Järn(II)glukonat 

Ferroglukonat 

Ferrous gluconate 

Järn(II)sulfatheptahydrat 

Ferrosulfatheptahydrat 

Ferrous sulphate heptahydrate 

Koagulationsfaktor IX (rDNA), human, koncentrerad lösning 

Koagulationsfaktor IX human, rekombinant, koncentrerad lösning 

Human coagulation factor IX rDNA concentrated solution 

Koagulationsfaktor IX (rDNA), human, pulver till injektionsvätska 

Koagulationsfaktor IX human, rekombinant, pulver till injektionsvätska 

Human coagulation factor IX (rDNA) powder for solution for injection 

Koagulationsfaktor VIIa (rDNA), human, koncentrerad lösning 

Koagulationsfaktor VIIa, human rekombinant, koncentrerad lösning 

Human coagulation factor VIIa rDNA concentrated solution 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies