Svensk läkemedelsstandard 2018.2

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS, är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard 2018.2 gäller från och med 1 juli 2018 och ersätter då 2018.1.

Uppdateringar och ändringar som gjorts baseras på Europafarmakopéns nionde utgåva, supplement 9.5.

 

Reviderad europafarmakopémonografi för fermentationsprodukter

Europafarmakopékommissionen har beslutat att införa en ny version av monografin Products of fermentation (04/2018:1468), se bilaga 1 i HSLF-FS 2018:7. I den nya versionen har på grund av folkhälsorisken vid histaminkontamination ytterligare krav relaterade till kvaliteten på råvara lagts till i den del av monografin som rör råvara. Den reviderade monografin gäller från och med 1 april 2018.

För mer information se EDQM:s webbplats

 

Länkar till de ingående dokumenten i SLS finns under Relaterad information, där finns också en innehållsförteckning.

Länken till Excellistan med standardtermer är borttagen sedan version 2015.1. "Standard Terms Database" på EDQM:s webbplats är numera gratis, och tillgänglig för alla som registrerar sig där.

Gällande version av en monografi i sin helhet finns i Europafarmakopén. Den elektroniska versionen (European Pharmacopoeia Online) är kumulativ och alla texter finns i den gällande versionen.

För pappersutgåvan framgår det i innehållsförteckningen (Index) för den utgåva eller supplement, som senast trädde i kraft, i vilken del monografin återfinns.

Nästa uppdatering av SLS planeras till 1 januari 2019. Denna kommer att ske i samband med att supplement 9.5 till Europafarmakopéns nionde utgåva träder i kraft den 1 januari 2019.

Europafarmakopén edition 9.5

Europafarmakopéns nionde edition, supplement 9.5 träder i kraft den 1 juli 2018, se Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2018:33.

Nya monografier i edition 9.5

Engelsk titel

Svensk titel

Acidum succiniucum for homoeopathic preparations

Acidum succinicum för homeopatisk användning

Calcium fluoratum for homoeopathic preparations

Calcium fluoratum för homeopatisk användning

Deferiprone

Deferipron

Etanercept

Etanercept

Fipronil for veterinary use

Fipronil för veterinär användning

Lacosamide

Lakosamid

Mometasone furoate monohydrate

Mometasonfuroatmonohydrat

Raltegravir chewable tablets

Raltegravirtuggtabletter

Raltegravir tablets

Raltegravirtabletter

Zolmitriptan

Zolmitriptan

Ändrade engelska namn

Ny engelsk titel

Tidigare engelsk titel

 Svensk titel

Codein monohydrate

Codeine

Kodeinmonohydrat 

Folic acid hydrate

Folic acid

Folsyrahydrat

Pimobendan for veterinary use

Pimobendan 

Pimobendan för veterinär användning 

Ändrade svenska namn

Ny svensk titel

Tidigare svensk titel

 Engelsktitel

Äggfosfolipider för injektion

Fosfolipider från ägg för injektion

Egg phospholipids for injection

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies