Svensk läkemedelsstandard 2020.0

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige.

Svensk läkemedelsstandard 2020.0 gäller från och med 1 januari 2020 och ersätter då 2019.2. Uppdateringar och ändringar som gjorts baseras på Europafarmakopéns tionde utgåva, Ed 10.0.
 
Gällande version av en monografi i sin helhet finns i Europafarmakopén. Den elektroniska versionen (European Pharmacopoeia Online) är kumulativ och alla texter finns i den gällande versionen.

För pappersutgåvan framgår det i innehållsförteckningen (Index) för den utgåva eller supplement, som senast trädde i kraft, i vilken del monografin återfinns.

Nästa uppdatering av SLS planeras till 1 april 2020, vilket sker i samband med att supplement 10.1 till Europafarmakopéns tionde utgåva träder i kraft.

SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. ISSN 1654-7845.

Europafarmakopén edition 10.0

Nya monografier

Engelsk titel

Svensk titel

Abelmoschi corolla

Solokra, blomkrona

Benzydamine hydrochloride

Bensydaminhydroklorid

Cocoa butter

Kakaofett

Dronedarone hydrochloride

Dronedaronhydroklorid

Infectious pancreatic necrosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids

Vaccin mot infektiös pankreasnekros hos laxfiskar, inaktiverat, oljebaserat, för injektion 

Octreotide

Oktreotid

Prasugrel hydrochloride

Prasugrelhydroklorid

Serratula coronata herb

Serratula coronata, ört

Squalene

Skvalen

Tapentadol hydrochloride

Tapentadolhydroklorid

Tetracaine

Tetrakain

Topiramate

Topiramat

Vincamine

Vinkamin

Ändrade engelska och svenska namn

Ny engelsk titel

Tidigare engelsk titel

Ny svensk
titel

Tidigare
svensk titel

Enteric redmouth disease vaccine (inactivated) for rainbow trout 

Yersiniosis vaccine (inactivated) for salmonids

Vaccin mot rödmunsjuka (ERM) hos regnbåge, inaktiverat

Vaccin mot yersiniosis hos laxfiskar, inaktiverat

Oförändrat engelskt namn och nytt svenskt namn

Engelsk titel

Ny svensk titel

Tidigare svensk
titel

Human α-1-proteinase inhibitor

α-1-Proteashämmare, human

a-1-Proteashämmare, human

Fluoride (18F) solution for radiolabelling

Natriumfluorid(18F)lösning för radioaktiv märkning

Natriumfluorid (18F) för radioaktiv märkning

Sodium acetate ([1-11C]) injection 

Natriumacetat([1-11C]) injektionsvätska

Natriumacetat[1-11C] injektionsvätska

Tetra-O-acetyl-mannose triflate for radiopharmaceutical preparations

Tetra-O-acetylmannostriflat för radioaktiva läkemedelsberedningar

Tetra-O-acetylmannostrifalt för radioaktiva läkemedelsberedningar

Estrogens, conjugated

Östrogener, konjugerade

Estrogener, konjugerade

Acidum picrinicum for homoeopathic preparations

Acidum picrinicum för homeopatisk beredning

Acidum picrinicum för homeopatisk användning

Acidum succinicum for homoeopathic preparations

Acidum succinicum för homeopatisk beredning

Acidum succinicum för homeopatisk användning

Agaricus phalloides for homoeopathic preparations

Agaricus phalloides för homeopatisk beredning

Agaricus phalloides för homeopatisk användning

Allium sativum for homoeopathic preparations

Allium sativum för homeopatisk beredning 

Allium sativum för homeopatisk användning

Ammonium carbonicum for homoeopathic preparations

Ammonium carbonicum för homeopatisk beredning

Ammonium carbonicum för homeopatisk användning

Anacardium for homoeopathic preparations

Anacardium för homeopatisk beredning

Anacardium för homeopatisk användning

Apis for homoeopathic preparations

Apis för homeopatisk beredning

Apis för homeopatisk användning

Arsenicum album for homoeopathic preparations

Arsenicum album för homeopatisk beredning

Arsenicum album för homeopatisk användning

Aurum chloratum natronatum for homoeopathic preparations

Aurum chloratum natronatum för homeopatisk beredning

Aurum chloratum natronatum för homeopatisk användning

Barium chloratum for homoeopathic preparations

Barium chloratum för homeopatisk beredning

Barium chloratum för homeopatisk användning

Belladonna for homoeopathic preparations

Belladonna för homeopatisk beredning

Belladonna för homeopatisk användning

Cadmium sulfuricum for homoeopathic preparations

Cadmium sulfuricum för homeopatisk beredning

Cadmium sulfuricum för homeopatisk användning

Calcium fluoratum for homoeopathic preparations

Calcium fluoratum för homeopatisk beredning

Calcium fluoratum för homeopatisk användning

Calcium iodatum for homoeopathic preparations

Calcium iodatum för homeopatisk beredning

Calcium iodatum för homeopatisk användning

Cocculus for homoeopathic preparations

Cocculus för homeopatisk beredning

Cocculus för homeopatisk användning

Crocus for homoeopathic preparations

Crocus för homeopatisk beredning

Crocus för homeopatisk användning

Cuprum aceticum for homoeopathic preparations

Cuprum aceticum för homeopatisk beredning

Cuprum aceticum för homeopatisk användning

Cuprum metallicum for homoeopathic preparations

Cuprum metallicum för homeopatisk beredning

Cuprum metallicum för homeopatisk användning

Digitalis for homoeopathic preparations

Digitalis för homeopatisk beredning

Digitalis för homeopatisk användning

Ferrum metallicum for homoeopathic preparations

Ferrum metallicum för homeopatisk beredning

Ferrum metallicum för homeopatisk användning

Hedera helix for homoeopathic preparations

Hedera helix för homeopatisk beredning 

Murgröna för homeopatisk användning

Herbal drugs for homoeopathic preparations

Medicinalväxter för homeopatisk beredning

Medicinalväxter för homeopatisk användning

Histaminum for homoeopathic preparations

Histaminum för homeopatisk beredning

Histaminum för homeopatisk användning

Homoeopathic preparations

Homeopatiska beredningar

Homeopatika

Hydrastis canadensis for homoeopathic preparations

Hydrastis canadensis för homeopatisk beredning

Blodstilla för homeopatisk användning

Hyoscyamus for homoeopathic preparations

Hyoscyamus för homeopatisk beredning

Bolmört för homeopatisk användning

Hypericum for homoeopathic preparations

Hypericum för homeopatisk beredning

Johannesört för homeopatisk användning

Ignatia for homoeopathic preparations

Ignatia för homeopatisk beredning

Ignatia för homeopatisk användning

Kalium bichromicum for homoeopathic preparations

Kalium bichromicum för homeopatisk beredning

Kalium bichromicum för homeopatisk användning

Magnesium fluoratum for homoeopathic preparations

Magnesium fluoratum för homeopatisk beredning

Magnesium fluoratum för homeopatisk användning

Magnesium phosphoricum for homoeopathic preparations

Magnesium phosphoricum för homeopatisk beredning

Magnesium phosphoricum för homeopatisk användning

Mother tinctures for homoeopathic preparations

Modertinkturer för homeopatisk beredning

Modertinkturer för homeopatisk användning 

Nux-vomica for homoeopathic preparations

Nux-vomica för homeopatisk beredning

Nux-vomica för homeopatisk användning

Petroleum rectificatum for homoeopathic preparations

Petroleum rectificatum för homeopatisk beredning

Petroleum rectificatum för homeopatisk användning

Pillules for homoeopathic preparations

Granuler för homeopatisk beredning

Granuler för homeopatisk användning

Selenium for homoeopathic preparations

Selenium för homeopatisk beredning

Selenium för homeopatisk användning

Staphysagria for homoeopathic preparations

Staphysagria för homeopatisk beredning

Staphysagria för homeopatisk användning

Sulfur for homoeopathic preparations

Sulfur för homeopatisk beredning

Svavel för homeopatisk användning

Urtica dioica for homoeopathic preparations

Urtica dioica för homeopatisk beredning

Urtica dioica för homeopatisk användning

Europafarmakopéns tionde edition träder i kraft den 1 januari 2020, se Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2019:26.

Namnändringar från äldre föreskrifter som ska införas senast 2020-01-01 och framåt finns listade i bilaga 2 till Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2019:26

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies