Information till apotek

Information för dig som arbetar på apotek eller på annat sätt arbetar med apoteksfrågor. Utgivning sker periodiskt, men även i samband med särskild information som vi vill dela med oss av. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

5 december 2018
Får recept på den gamla typen av Bricanyl Turbuhaler förpackningar expedieras med den nya förpackningen eller krävs nytt recept? Uppdaterad information om att tillhandahålla läkemedel; SEBRA - elektronisk biverkningsrapportering införs under 2019.

27 november 2018
Varför är inhalationssprayer med flutikason utbytbara när åldersrekommendationerna skiljer?.

14 november 2018
Tandläkares förskrivning och rekvisition av opioider; Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt.

25 oktober 2018
Förändringar av verksamheten ska anmälas; Brådskande ansökningar om licenser görs på telefon fredagen 26 oktober.

16 oktober 2018
Tillfällig återkallelse av veterinärläkemedel med hjälpämnet dietanolamin; Nytt regelverk för licenser – Vad innebär det i vardagen?.

26 september 2018
Om utbytbarhet Detremin – Kolekalciferol Evolan; Granskning av valsartan utökas till att omfatta fler sartaner.

18 september 2018
Hållbarhetstiden för EpiPen 300 mikrogram förlängs.

6 september 2018
Nu går nyhetsbrevet ut till alla apotek och läkemedelsansvariga; Inspektion av egenkontrollen på apotek under hösten; Uppdaterad föreskrift om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Nytt regelverk för licenser från 1 september; Kort om licenser; Ny blankett för anmälan av oönskade effekter av kosmetiska produkter.

23 juli 2018
Indragning av valsartan - en uppdatering.

11 juli 2018
Pregabalin narkotikaklassas.

9 juli 2018
Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in; Nya regler om returer av läkemedel och kundbeställningar från 1 augusti; Nytt om anmälan av allvarliga brister och allvarliga händelser.

14 juni 2018
Viktigt att följa åtgärderna i indragningsskrivelsen.

4 maj 2018
Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel; Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet; Ändring i utbytbarhetsgrupperna Bendroflumetiazid Tablett 2,5 mg respektive 5 mg; Hur hanteras utbyte på apotek när periodens vara är en refillförpackning? Nya säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar införs 2019; Nu är det vår! Se gärna vår sida om receptfria läkemedel mot pollenallergi.

2 maj 2018
Kontrollera läkemedelsförpackning mot licensbeslut! Ansökan om förnyad rikslicens för Oxibutynin APL avslås; Rikslicensen Fenylefrin APL återkallas.

20 april 2018
Levaxin uppfyller kvalitetskraven; Inget uppenbart behov av en farmaceutläkemedelskategori enligt kartläggning; Viktigt att biverkningsrapportera; Varför kan utbytbara läkemedel ha olika namn?; Vilket ansvar har läkemedelsansvarig?; Läkemedelsverkets informationsdagar för läkemedelsansvariga - tack för i år!; CBD-produkter ska följa läkemedelslagen; Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder behövs vid behandling med retinoider; EMA granskar risk för feldosering med metotrexat; Vill du ha löpande information om nya läkemedel?; Nytt i Läkemedelsboken; Läser du våra nyheter digitalt eller på papper?

27 mars 2018
Generiskt utbyte av parenterala läkemedel; Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning; Om indragningen av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm; Om indragningen av MS-läkemedlet Zinbryta; Får farmaceuten makulera felaktiga recept?; Levaxin har nya lock; Känner du igen ett läkemedel?; Delbara tabletter – inte alltid delbara i lika stora doser; Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter; D-vitaminer - stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd.

22 februari 2018
Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden från och med den 1 juni 2018.

15 februari 2018
Nya föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel; Restnoteringar på Läkemedelsverkets webbsidor; Viktigt att tänka på vid reklamationer; Uppdaterat i Läkemedelsboken; Nyheter från Europeiska läkemedelsverkets (EMA):s säkerhetskommitté PRAC.

19 januari 2018
Fortsatt bristsituation för Levaxin; Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan; Avregistrering av Blocadren Depot 2,5 mg/ml och 5 mg/ml, depotögondroppar.

11 januari 2018
Fortfarande några platser kvar: Informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek; Brist på Levaxin; Förslag: Elektronisk förskrivning blir huvudregel.

 
 

Prenumeration

Prenumerera på nyheter till apotek. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

 

Arkiv

 Här finns äldre utgåvor av nyhetsbrevet Information till apotek.

2016 - 2017

 

Personuppgiftsbehandling


Ovan kan du välja att prenumenera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev. När du lämnar en e-postadress till Läkemedelsverket innebär detta att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna nå dig med information.

Läs mer om dina rättigheter på Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

På samma sida kan du läsa hur Läkemedelsverket hanterar en begäran som grundar sig på de rättigheter du har. Där finns även kontaktuppgifterna till Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets Dataskyddsombud och till Datainspektionen.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies