Information till apotek

Information för dig som arbetar på apotek eller på annat sätt arbetar med apoteksfrågor. Utgivning sker periodiskt, men även i samband med särskild information som vi vill dela med oss av. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

20 april 2018
Levaxin uppfyller kvalitetskraven; Inget uppenbart behov av en farmaceutläkemedelskategori enligt kartläggning; Viktigt att biverkningsrapportera; Varför kan utbytbara läkemedel ha olika namn?; Vilket ansvar har läkemedelsansvarig?; Läkemedelsverkets informationsdagar för läkemedelsansvariga - tack för i år!; CBD-produkter ska följa läkemedelslagen; Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder behövs vid behandling med retinoider; EMA granskar risk för feldosering med metotrexat; Vill du ha löpande information om nya läkemedel?; Nytt i Läkemedelsboken; Läser du våra nyheter digitalt eller på papper?

27 mars 2018
Generiskt utbyte av parenterala läkemedel; Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning; Om indragningen av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm; Om indragningen av MS-läkemedlet Zinbryta; Får farmaceuten makulera felaktiga recept?; Levaxin har nya lock; Känner du igen ett läkemedel?; Delbara tabletter – inte alltid delbara i lika stora doser; Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter; D-vitaminer - stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd.

22 februari 2018
Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden från och med den 1 juni 2018.

15 februari 2018
Nya föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel; Restnoteringar på Läkemedelsverkets webbsidor; Viktigt att tänka på vid reklamationer; Uppdaterat i Läkemedelsboken; Nyheter från Europeiska läkemedelsverkets (EMA):s säkerhetskommitté PRAC.

19 januari 2018
Fortsatt bristsituation för Levaxin; Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan; Avregistrering av Blocadren Depot 2,5 mg/ml och 5 mg/ml, depotögondroppar.

11 januari 2018
Fortfarande några platser kvar: Informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek; Brist på Levaxin; Förslag: Elektronisk förskrivning blir huvudregel.

14 december 2017
Inget utbyte av biosimilarer; Anmälan är öppen till informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek; Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård; Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av tramadol; PRAC bekräftar: Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden; Osäkra självtester för HIV säljs online; Nya behandlingsrekommendationer: typ 2-diabetes och urinvägsinfektion; Vad tycker du om vårt nyhetsbrev? - Vi gör en enkät.

27 november 2017
Detremin ändrar droppstorlek; Boka in 2018 års informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek

30 september 2017
Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel

26 september 2017
Ny digital kontroll av dispenser på apotek; Om teknisk kontroll vid receptexpedition; Fler informationsfilmer om växtbaserade läkemedel; Information om botulinumtoxin och ”fillers”; Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar från och med februari 2019; Här kan du rapportera misstänkta biverkningar av kosttillskott; Här finns Läkemedelsverkets information om vacciner och vaccination; I Sverige beslagtogs tramadol i aktion mot olagliga läkemedel; Aktuella restsituationer och indragningar

14 juli 2017
Restsituation för Peditrace och Addaven; Restsituation för Trisenox uppstår i augusti; Driftstörning i KLAS - systemet för licenshantering; Tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning; Försäljningen av Lescol upphör.

29 juni 2017
Risk för fel när samma läkemedel har olika förpackningar; Är för få tabletter i förpackningen skäl att motsätta sig utbyte vid kortare antibiotikabehandling?; Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel; Ny behandlingsrekommendation: Långvarig smärta; Biverkningar 2016; Om biverkningar för allmänhet/patienter.

24 april 2017
Apotekarstudenter ska inte färdigställa läkemedel; Ändrad förpackning för injektionsläkemedlet Somavert; Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu; Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; Ansvarsskifte för KLAS 20 april.

23 mars 2017
Tillsynsrapport för 2016: Tillsynen av apotek intensifieras och fler inspektioner 2017; Kan mängden aktiv substans per tablett skilja sig mellan olika generiskt utbytbara läkemedel?

16 februari 2017
Nya recepthanteringsregler för särskilda läkemedel; Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek; Information och rådgivning i samband med distanshandel med läkemedel; Läkemedelsverket behöver din hjälp i egenvården - naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och medicinteknik?; Den 24:e kommer ett nytt nummer av Information från Läkemedelsverket; Godkänt i Europa eller bara Sverige?

3 februari 2017
Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf (takrolimus) som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning.

15 december 2016
Restsituation för Heracillin (flukloxacillin) 1 g filmdragerade tabletter.

1 december 2016
Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs; Skydda antibiotikan - Mer om antibiotikaresistens; Strama - Expertis i landstingen.

24 november 2016
Informationen i läkemedels produktinformation kan ändras - Var hittar jag aktuell produktinformation?; Schengenintyg för narkotiska läkemedel; Om information och rådgivning i samband med distanshandel med läkemedel/Informationsmöte i Uppsala; Hämta licensläkemedel på valfritt apotek; Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar; Uppdaterade frågor om läkemedels hjälpämnen och utbytbarhet; Dags för influensa; Uppdaterade webbsidor och nyhetsbrev från Läkemedelsverket.

8 september 2016
Ögondroppar återkallas; Oanmälda inspektioner av apotek i höst; Informationsdagar för läkemedelsansvariga 2016; Vad gömmer sig på egenvårdshyllan? Informationsfilmer om växtbaserade läkemedel; Optiker som uppfyller av Socialstyrelsen fastställda krav på utbildning och övriga villkor är från och med 1 september 2016 behöriga att rekvirera läkemedel från apotek till sin praktik; Läkemedelsverkets webbsida ”Frågor och svar om utbytbarhet” uppdateras löpande. Frågorna inkluderar frågor från apotek, övrig hälso-sjukvård, allmänhet och läkemedelsföretag; Läkemedelsverket på Apoteksmässan – seminarium om regelverk, bestämmelser och patientinformation: Läkemedelsverkets information om vacciner och vaccination.

22 juni 2016
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev från Läkemedelsverket; Nya föreskrifter gällande receptförskrivning och expedition; Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka; Läkemedel som inte är godkända säljs i butiker; Om utbytbarhet - Uppdaterade frågor & svar; Träffa oss på Apotek och Egenvård 2016.

 
 

Prenumeration

Prenumerera på nyheter till apotek. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

Genom att anmäla dig till prenumeration av nyhetsbrev medger du att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Läkemedelsverket för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

    
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies