Arkiv - Apoteksbrevet

Här finns äldre utgåvor av nyhetsbrevet för apotek.

14 december 2017
Inget utbyte av biosimilarer; Anmälan är öppen till informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek; Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård; Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av tramadol; PRAC bekräftar: Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden; Osäkra självtester för HIV säljs online; Nya behandlingsrekommendationer: typ 2-diabetes och urinvägsinfektion; Vad tycker du om vårt nyhetsbrev? - Vi gör en enkät.

27 november 2017
Detremin ändrar droppstorlek; Boka in 2018 års informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek

30 september 2017
Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel

26 september 2017
Ny digital kontroll av dispenser på apotek; Om teknisk kontroll vid receptexpedition; Fler informationsfilmer om växtbaserade läkemedel; Information om botulinumtoxin och ”fillers”; Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar från och med februari 2019; Här kan du rapportera misstänkta biverkningar av kosttillskott; Här finns Läkemedelsverkets information om vacciner och vaccination; I Sverige beslagtogs tramadol i aktion mot olagliga läkemedel; Aktuella restsituationer och indragningar

14 juli 2017
Restsituation för Peditrace och Addaven; Restsituation för Trisenox uppstår i augusti; Driftstörning i KLAS - systemet för licenshantering; Tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning; Försäljningen av Lescol upphör.

29 juni 2017
Risk för fel när samma läkemedel har olika förpackningar; Är för få tabletter i förpackningen skäl att motsätta sig utbyte vid kortare antibiotikabehandling?; Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel; Ny behandlingsrekommendation: Långvarig smärta; Biverkningar 2016; Om biverkningar för allmänhet/patienter.

24 april 2017
Apotekarstudenter ska inte färdigställa läkemedel; Ändrad förpackning för injektionsläkemedlet Somavert; Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu; Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; Ansvarsskifte för KLAS 20 april.

23 mars 2017
Tillsynsrapport för 2016: Tillsynen av apotek intensifieras och fler inspektioner 2017; Kan mängden aktiv substans per tablett skilja sig mellan olika generiskt utbytbara läkemedel?

16 februari 2017
Nya recepthanteringsregler för särskilda läkemedel; Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek; Information och rådgivning i samband med distanshandel med läkemedel; Läkemedelsverket behöver din hjälp i egenvården - naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och medicinteknik?; Den 24:e kommer ett nytt nummer av Information från Läkemedelsverket; Godkänt i Europa eller bara Sverige?

3 februari 2017
Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf (takrolimus) som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning.

15 december 2016
Restsituation för Heracillin (flukloxacillin) 1 g filmdragerade tabletter.

1 december 2016
Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs; Skydda antibiotikan - Mer om antibiotikaresistens; Strama - Expertis i landstingen.

24 november 2016
Informationen i läkemedels produktinformation kan ändras - Var hittar jag aktuell produktinformation?; Schengenintyg för narkotiska läkemedel; Om information och rådgivning i samband med distanshandel med läkemedel/Informationsmöte i Uppsala; Hämta licensläkemedel på valfritt apotek; Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar; Uppdaterade frågor om läkemedels hjälpämnen och utbytbarhet; Dags för influensa; Uppdaterade webbsidor och nyhetsbrev från Läkemedelsverket.

8 september 2016
Ögondroppar återkallas; Oanmälda inspektioner av apotek i höst; Informationsdagar för läkemedelsansvariga 2016; Vad gömmer sig på egenvårdshyllan? Informationsfilmer om växtbaserade läkemedel; Optiker som uppfyller av Socialstyrelsen fastställda krav på utbildning och övriga villkor är från och med 1 september 2016 behöriga att rekvirera läkemedel från apotek till sin praktik; Läkemedelsverkets webbsida ”Frågor och svar om utbytbarhet” uppdateras löpande. Frågorna inkluderar frågor från apotek, övrig hälso-sjukvård, allmänhet och läkemedelsföretag; Läkemedelsverket på Apoteksmässan – seminarium om regelverk, bestämmelser och patientinformation: Läkemedelsverkets information om vacciner och vaccination.

22 juni 2016
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev från Läkemedelsverket; Nya föreskrifter gällande receptförskrivning och expedition; Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka; Läkemedel som inte är godkända säljs i butiker; Om utbytbarhet - Uppdaterade frågor & svar; Träffa oss på Apotek och Egenvård 2016.

 
 

Apotek

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies