Arkiv 2018 - Apoteksbrevet

Här finns äldre utgåvor av nyhetsbrevet för apotek.

19 december 2018
Nya krav för att utses till läkemedelsansvarig; Nya regler för utformningen av rådgivningsmiljön på apotek: konsumenters integritet ska skyddas; Indiska 2D-koder på läkemedelsförpackningar; Mer om säkerhetsdetaljer.

5 december 2018
Får recept på den gamla typen av Bricanyl Turbuhaler förpackningar expedieras med den nya förpackningen eller krävs nytt recept? Uppdaterad information om att tillhandahålla läkemedel; SEBRA - elektronisk biverkningsrapportering införs under 2019.

27 november 2018
Varför är inhalationssprayer med flutikason utbytbara när åldersrekommendationerna skiljer?.

14 november 2018
Tandläkares förskrivning och rekvisition av opioider; Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt.

25 oktober 2018
Förändringar av verksamheten ska anmälas; Brådskande ansökningar om licenser görs på telefon fredagen 26 oktober.

16 oktober 2018
Tillfällig återkallelse av veterinärläkemedel med hjälpämnet dietanolamin; Nytt regelverk för licenser – Vad innebär det i vardagen?.

26 september 2018
Om utbytbarhet Detremin – Kolekalciferol Evolan; Granskning av valsartan utökas till att omfatta fler sartaner.

18 september 2018
Hållbarhetstiden för EpiPen 300 mikrogram förlängs.

6 september 2018
Nu går nyhetsbrevet ut till alla apotek och läkemedelsansvariga; Inspektion av egenkontrollen på apotek under hösten; Uppdaterad föreskrift om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Nytt regelverk för licenser från 1 september; Kort om licenser; Ny blankett för anmälan av oönskade effekter av kosmetiska produkter.

23 juli 2018
Indragning av valsartan - en uppdatering.

11 juli 2018
Pregabalin narkotikaklassas.

9 juli 2018
Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in; Nya regler om returer av läkemedel och kundbeställningar från 1 augusti; Nytt om anmälan av allvarliga brister och allvarliga händelser.

14 juni 2018
Viktigt att följa åtgärderna i indragningsskrivelsen.

4 maj 2018
Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel; Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet; Ändring i utbytbarhetsgrupperna Bendroflumetiazid Tablett 2,5 mg respektive 5 mg; Hur hanteras utbyte på apotek när periodens vara är en refillförpackning? Nya säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar införs 2019; Nu är det vår! Se gärna vår sida om receptfria läkemedel mot pollenallergi.

2 maj 2018
Kontrollera läkemedelsförpackning mot licensbeslut! Ansökan om förnyad rikslicens för Oxibutynin APL avslås; Rikslicensen Fenylefrin APL återkallas.

20 april 2018
Levaxin uppfyller kvalitetskraven; Inget uppenbart behov av en farmaceutläkemedelskategori enligt kartläggning; Viktigt att biverkningsrapportera; Varför kan utbytbara läkemedel ha olika namn?; Vilket ansvar har läkemedelsansvarig?; Läkemedelsverkets informationsdagar för läkemedelsansvariga - tack för i år!; CBD-produkter ska följa läkemedelslagen; Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder behövs vid behandling med retinoider; EMA granskar risk för feldosering med metotrexat; Vill du ha löpande information om nya läkemedel?; Nytt i Läkemedelsboken; Läser du våra nyheter digitalt eller på papper?

27 mars 2018
Generiskt utbyte av parenterala läkemedel; Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning; Om indragningen av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm; Om indragningen av MS-läkemedlet Zinbryta; Får farmaceuten makulera felaktiga recept?; Levaxin har nya lock; Känner du igen ett läkemedel?; Delbara tabletter – inte alltid delbara i lika stora doser; Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter; D-vitaminer - stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd.

22 februari 2018
Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden från och med den 1 juni 2018.

15 februari 2018
Nya föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel; Restnoteringar på Läkemedelsverkets webbsidor; Viktigt att tänka på vid reklamationer; Uppdaterat i Läkemedelsboken; Nyheter från Europeiska läkemedelsverkets (EMA):s säkerhetskommitté PRAC.

19 januari 2018
Fortsatt bristsituation för Levaxin; Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan; Avregistrering av Blocadren Depot 2,5 mg/ml och 5 mg/ml, depotögondroppar.

11 januari 2018
Fortfarande några platser kvar: Informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek; Brist på Levaxin; Förslag: Elektronisk förskrivning blir huvudregel.

 
 

Apotek

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies