Barn och läkemedel - Arkiv 2018

Här finns utgåvor av nyhetsbrevet Barn och läkemedel från 2018:

10 december 2018
Ny europeisk samling med instruktioner för beredning av extemporeläkemedel till barn: European Paedriatric Formulary (PaedForm); Bok om antibiotika till alla sjuåringar i Stockholm; Säkra barn - trygga föräldrar; Från Uppsala Monitoring Centre på engelska: Läs om Lord Fake och Annie & Macs äventyr.

6 november 2018
Läkemedelsverket rapporterar: Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel.

5 oktober 2018
Nytt material om behandlingsrekommendationen Intravenös vätskebehandling för barn; Nytt regelverk för licenser från 1 september; Läkemedelssubstanser som kan kräva barnskyddande förpackning.

20 juni 2018
Ny behandlingsrekommendation: Intravenös vätskebehandling till barn behöver individualiseras; Produktinformation för vätskelösningar uppdateras efter rapporter om dödsfall; Kunskapsmaterial som broschyrer; Nytt projekt ska lära barn mer om läkemedel; Uppdaterad behandlingsrekommendation akut mediaotit - avsnittet om rörotit; Barnkonventionen blir svensk lag; Ny behandlingsrekommendation: Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner; Nu kan sjukvården i Uppsala biverkningsrapportera direkt från journalsystemet; Avregistrering av Iktorivil injektionsvätska och Iktorivil orala droppar;Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet.

3 april 2018
Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras; Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning; Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm; Samlad lista över restnoterade läkemedel; Detremin ändrar droppstorlek; D-vitaminer - stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd.

22 januari 2018
Kunskap på webben - Säkrare ordination och läkemedels-hantering till barn; Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna; Fortsatt restsituation för Levaxin; Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan; Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård; Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård; Detremin ändrar droppstorlek; Hostmediciner med opioder kommer inte längre att vara godkända för användning hos barn i USA.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies