Barn och läkemedel - Arkiv

Här finns äldre utgåvor av nyhetsbrevet Barn och läkemedel:

13 november 2017
Pediatriskt möte i Stockholm: The Seventh International Mini Symposium on Pediatric Nephrology; Läkartidningen: Fortsatt försiktighet bör gälla med doxycyklin till små barn.

31 oktober 2017
Vad gör Läkemedelsverket för barnen? Rapport om årets aktiviteter; Restsituation för kalium och kaliumklorid 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätskor; Nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes; Välkommen till utbildningsdag: Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; EU Kommissionen rapporterar om tio år med barnförordningen; 10 tips för säkrare användning av läkemedel till barn.

3 oktober 2017
Välkommen till utbildningsdag: Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; Restsituation för Cefadroxil Mylan oral suspension; EMA bekräftar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos inte ska användas vid komjölksproteinallergi; Restsituation för Glycophos

21 juni 2017
Ny behandlingsrekommendation: Långvarig smärta är ett vanligt problem för både barn, ungdomar och vuxna; Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination; God effekt av barnvaccinationsprogrammet; Rapport Biverkningar 2016: Viktigt att biverkningsrapportera; Uppdatering av livsmedel som läkare kan förskriva till barn under 16 år; SwePedMed lanserar ny webb

21 april 2017
Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn; Om hantering av läkemedel till barn - för allmänheten; Kosmetika till barn brister i märkning och varningstexter

12 januari 2017
Status - Läkemedelsverkets arbete med barn och läkemedel; Ny behandlingsrekommendation: Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar; EMA granskar vissa injektionsläkemedel som används vid behandling av allergi; 10-årsrapport PDCO ute för publik konsultation - EU kommissionen vill höra din åsikt; TroppiOppi - Spelet för barn om läkemedel.

11 oktober 2016
Mer material om smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård; Aktuellt på Läkemedelsverket: Kartläggning av tillgängliga registerdata för systematisk uppföljning av barns läkemedelsanvändning; På gång: Rekommendationer för behandling vid depression, ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar, säkrare läkemedelhantering till barn, samt långvarig smärta.

22 juni 2016
Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika; Barnvaccinationsprogrammet 2015: Fortsatt hög vaccinationstäckning; Om ePed; Vad fungerar vid luftvägsinfektioner hos barn?; Om läkemedel för lärare i grundskolan - Från vännerna på Fimea.

5 april 2016
SwePedMed träffar Läkemedelsverket och LIF; Länkar för mer information - Nätverk om barn och läkemedel; Ny rekommendation för behandling av sjukhusförvärvad lunginflammation.

22 februari 2016
Välkommen till vårt nya nyhetsbrev om barn och läkemedel: Nu finns information om barn i Kunskapsguiden; Om vacciner och vaccination hos Läkemedelsverket; Handla läkemedel säkert

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies