Nyhetsbrev för veterinärer

Nyhetsbrevet innehåller de senaste nyheterna från Läkemedelsverket relaterat till veterinärmedicin, dessutom säkerhetsinformation och information om nya produkter. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

29 januari 2020
Ny rekommendation för behandling och förebyggande av infektioner hos fjäderfä; Biverkningsblanketten anpassas efter krav om tillgänglighet; Ny läkemedelsmonografi: Ganutil (Menbuton), för behandling av matsmältningsstörningar och störd leverfunktion hos kalvar, nötkreatur och hästar.

21 november 2019
Nya EU-förordningar om veterinärmedicinska läkemedel och läkemedel i foder.

15 oktober 2019
Nytt - Mer säkerhetsinformation i nyhetsbrevet: nya biverkningar, kontraindikationer och försiktighetsåtgärder.

6 september 2019
Vi ses på Veterinärkongressen i Stockholm: 26-28 september; Santiola vet - Förlängd karenstid; Perlutex för hund och katt är restnoterad; Ny läkemedelsmonografi: Kexxtone (monensin).

20 mars 2019
Ny förlängd karenstid för Closamectin vet pour-on till nöt är 58 dagar för slakt; Biverkningar hos hund efter behandling med Vetrimoxin vet., 150mg/ml injektionsvätska, suspension.

13 februari 2019
Lidokel-Adrenalin: Möjligheten till licens minskar; Nya monografier: Semintra och Zeleris.

29 oktober 2018
Hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt - ny behandlingsrekommendation; Om restnoteringar på Läkemedelsverkets webbplats; Vi ses på Veterinärkongressen; Svensk Veterinärtidning: Viktigt att rapportera veterinärmedicinska läkemedels möjliga påverkan på miljön.

18 oktober 2018
Indragning av veterinärläkemedel som innehåller dietanolamin; Rapport 2017: Fortsatt ökning av veterinärmedicinsk biverkningsrapportering; KLAS: Brådskande ansökningar om licenser görs på telefon fredagen 26 oktober; Ny monografi: Cytopoint mot atopisk dermatit hos hund.

18 juni 2018
Giftinformationscentralen (GIC) slutar svara på frågor om förgiftningar hos djur. Bipacksedel för djurläkemedel har fått tillägg om biverkningsrapportering; Sveriges arbete mot antibiotikaresistens hos djur förebild i EU; På väg: Behandling av hjärtsjukdom hos hund och katt.

 
 

Prenumeration

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter för veterinärer. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

 

Arkiv

Här finns tidigare utgåvor av nyhetsbrevet för veterinärer:

 Arkiv: Utgåvor före 2018

 

Personuppgiftsbehandling


Ovan kan du välja att prenumenera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev. När du lämnar en e-postadress till Läkemedelsverket innebär detta att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna nå dig med information.

Läs mer om dina rättigheter på Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

På samma sida kan du läsa hur Läkemedelsverket hanterar en begäran som grundar sig på de rättigheter du har. Där finns även kontaktuppgifterna till Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets Dataskyddsombud och till Datainspektionen.   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies