Nytt från Läkemedelsverket

Nytt från Läkemedelsverket skrivs i första hand för dig som arbetar kliniskt. Fokus är medicinsk information och säkerhetsinformation. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

17 februari 2020
Förskrivning av opioider har inte ökat visar rapport från Läkemedelsverket; Elektronisk förskrivning av recept blir huvudregel; Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen – konsumentens hälsa riskeras; Unik kod avslöjar falska läkemedel. Nya monografier: Ondexxya (andexanet alfa) och Epidyolex (cannabidiol).

10 februari 2020
Avslag om förnyat godkännande för Tiacur, 25 mg/ml och 50 mg/ml, injektionsvätska; 17 nya ämnen blir narkotika.

3 februari 2020
Ecalta infusionslösning får ej frysas; Läkemedelsverket väl förberett för Brexit; Samordning av information vid kritiska bristsituationer av läkemedel ska stärkas och effektiviseras; Lokalbedövning vid tatuering måste hanteras varsamt.

27 januari 2020
Löpande säkerhetsinformation och nya produkter.

21 januari 2020
Läkemedlet Picato återkallas under fortsatt översyn av hudcancerrisk; Läkemedelsverket varnar för kvicksilver i sex hudblekande krämer; Läkemedelsverket har beslutat att avslå ansökan om förnyat godkännande för Tiacur, 25 mg/ml och 50 mg/ml, injektionsvätska; Uppdatering av instruktioner för insättning och uttag av Nexplanon (etonogestrel); Ny rekommendation för behandling och förebyggande av infektioner hos fjäderfä; Batteriladdare till t:slim X2 insulinpump kan orsaka skada - ska bytas ut; Seminarier om läkemedelssäkerhet - Nu finns filmer och presentationer från seminariet; Avregistrering av Flunitrazepam Mylan 0,5 mg och 1 mg tabletter; Avregistrering av Miostat injektionsvätska.

19 december 2019
Odeklarerade läkemedel i 8 av 10 testade kosttillskott för sexlust och potens; Systematiskt genomförda nytta/risk-bedömningar av läkemedel som används off label riskerar skada förtroendet för godkännandesystemet; Brist på Dalacin granulat till oral lösning; Registerstudie om läkemedelsanvändning på sjukhus; EMA uppdaterar information om diabetesläkemedel med metformin; Regelverket för hanteringen av läkemedel till sjö- och luftfarten behöver bli tydligare.

9 december 2019
Risk för snabb batteriurladdning hos implanterade defibrillatorer, Risk för medicineringsfel med Onivyde (liposomalt irinotekan), Risk för neoplasi vid behandling med Increlex (mekasermin), Presentationer från seminarium om Läkemedelssäkerhet 2019.

2 december 2019
Regelverket för hanteringen av läkemedel till sjö- och luftfarten behöver bli tydligare; Fördjupat samarbete om tillsyn av apotek; Samlad kraft för forskning om antibiotikaresistens; Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket ute nu; Telefunken och HeartReset hjärtstartare ska inte användas; Apotek får expediera ceftibuten eller cefixim på recept.

25 november 2019
Xeljanz ska användas med försiktighet hos patienter med hög risk för blodproppar; Åtgärder för att minimera risk för allvarliga biverkningar med Lemtrada mot multipel skleros, MS.

18 november 2019
Kosmetikaköp på nätet kräver vaksamhet; Avregistrering av Myocrisin.

11 november 2019
Xeljanz bör användas med försiktighet för patienter med hög risk för blodpropp; Åtgärder ska tas för att minimera risken för allvarliga biverkningar med Lemtrada mot multipel skleros, MS; Förenklad motgiftsbehandling vid paracetamolförgiftning; Från och med 13 november visas godkännandeland och ursprungsid i KLAS.

4 november 2019
Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda; Medicinteknik: EUDAMED är inte på plats i maj 2020; Kontaktlinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism återkallas; Rapport: Läkemedelsverkets insatser om barn och läkemedel under 2019; Komplettera en licensansökan på befintligt ärende.

28 oktober 2019
Remissvar: stort intresse för elektronisk förskrivning.

21 oktober 2019
Löpande information om nya produkter, säkerhetsinformation och allmänna nyheter från Läkemedelsverket.

14 oktober 2019
Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan; Kosmetiska produkter ska inte injiceras – felanvändning av produkterna Aqualyx och Celluform/ Celluform+; Självtester måste vara CE-märkta; Ny läkemedelsmonografi: Takhzyro för patienter med recidiverande HAE.

7 oktober 2019
Ny behandlingsrekommendation: behandla levande huvudlöss med dimetikon; Sverige kan bli först i EU med digitala kliniska prövningar; Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av epilepsi; Uppdaterat: Vaccin mot säsongsinfluensa 2019-2020.

30 september 2019
Risk för missbildning vid användning av ondansetron under graviditetens första del; Förslag på skärpta regler för vem som får driva apotek; Rekommendationer till företag om åtgärder för att undvika nitrosaminer i läkemedel; Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas; Läkemedelsverket stänger Apotek Barkarbystaden.

23 september 2019
Indragning av tre tillverkningssatser av stolpiller, Alvedon 60 mg suppositorier och en tillverkningssats Panodil 60 mg suppositorier; EMA tar fram vägledning för hur nitrosaminer i läkemedel kan undvikas; EMA granskar läkemedel för magbesvär som innehåller ranitidin.

16 september 2019
Granskning av ökad risk för hudcancer vid behandling med Picato; Läkemedelsverket kommenterar: Studie i Lancet bekräftar ökad risk för bröstcancer vid hormonbehandling efter menopaus.

9 september 2019
Blincyto (blinatumomab) – Förtydligande om premedicinering med dexametason hos barn.

2 september 2019
EMA rekommenderar utökade begränsningar för MS-läkemedlet Gilenya: ska inte användas under graviditet; Produkter för parenteral nutrition till för tidigt födda kräver ljusskydd; Fortsatt förbud - CBD-produkter marknadsfördes som läkemedel; Nya åtgärder för att undvika potentiellt dödliga doser av metotrexat; Dispens för receptutlämning mot generell licens på litium upphör; Inbjudan: Läkemedelssäkerhet, 22 november 2019.

26 augusti 2019
Samordningen och informationen runt restnoterade läkemedel ska förbättras.

12 augusti 2019
Regeringen narkotikaklassar fyra nya substanser.

29 juli 2019
PRAC rekommenderar nya åtgärder för att undvika feldosering av metotrexat; EMA granskar risk för meningeom vid behandling med cyproteron.

15 juli 2019
Beslut om generell licens för litium; EU-samarbete om restnoterade läkemedel; Leverans av Lithionit (litium) väntas idag; Riskvärdering, kunskapsdelning och anonymitet ska förbättra tillsynen av apotek.

1 juli 2019
Regeringen narkotikaklassar tio nya substanser; Våga tala om psykisk ohälsa - en broshyr från fem myndigheter; Läkemedelsverket bjuder in till möte om läkemedelssäkerhet; Två nya monografier: Forxiga (dapagliflozin och Zynquista (sotagliflozin).

24 juni 2019
Läkemedelsverket varnar för annonser - Artrocare+ är inte ett godkänt läkemedel; Risk för minskad effekt vid felaktig hantering av depåläkemedel med leuprorelin; Ansökan om förnyad rikslicens för Hydrokortison APL avslås.

17 juni 2019
Biverkningsrapportering för läkemedel 2018; Ny behandlingsrekommendation: psoriasis och psoriasisartrit; Fortfarande stora brister på solskyddsprodukter.

10 juni 2019
Få tatueringsfärger innehåller bakterier men flertalet färger hade märkningsbrister.

3 juni 2019
Indragningar; Brev till sjukvården; Nya läkemeel och ändringar; Nytt från EMA.

27 maj 2019
Indragningar; Brev till sjukvården; Nya läkemeel och ändringar; Nytt från EMA.

20 maj 2019
Förskrivning av Xeljanz begränsas för patienter med ökad risk för blodpropp.

13 maj 2019
Indragningar; Brev till sjukvården; Nya läkemeel och ändringar; Nytt från EMA.

6 maj 2019
Förbud att sälja skönhetsprodukterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral; EMA rekommenderar indragning av cancerläkemedlet Lartruvo.

23 april 2019
Om hur läkemedel godkänns i Sverige och Europa, en artikel i Läkartidningen.

15 april 2019
Användning av Lemtrada begränsas under pågående granskning av EMA; Information från Läkemedelsverket nummer 1 2019 ute nu; Läkemedelsverket utreder off label förskrivning; Läkemedlet Nitroglycerin Meda avregistreras sista juni; Giftinformationscentralen sammanfattar 2018.

8 april 2019
Tillverkaren Bard drar tillbaka nätimplantat för gynekologi i hela EU; Regeringen narkotikaklassar åtta nya substanser; Nationell samordning behövs för läkemedelsuppföljning; SVT: ”Potenspiller” analyserat i Läkemedelsverkets laboratorium: ”Klassiskt exempel på bondfångarpiller”; Produktinformation – en hjälp i läkemedelsanvändningen; Extemporeläkemedel för barn – PaedForm.

1 april 2019
Myter och fakta om vaccin och barn - kunskap och argument; Receptfria förpackningar kan ha annan information om användning för barn.

25 mars 2019
Risk för blodpropp i lunga och dödsfall vid för hög dos av Xeljanz till patienter med ledgångsreumatism; Förlängd karenstid för veterinärläkemedlet Closamectin vet; EMA startar granskning om behandling med fluorouracil, kapecitabin, tegafur och flucytosin; Torbjörn Arvidsson ordförande i Europafarmakopékommissonen; Beredningsformer för barn.

18 mars 2019
Regeringen narkotikaklassar två nya substanser, Läkemedlet Arzerra har avregistrerats; Barn behöver också läkemedel - barns tillgång till läkemedel i Sverige och Europa.

11 mars 2019
Felmärkt batch Bisoprolol Teva 10 mg, 100-pack återkallas; Möjlighet till tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll i Storbritannien efter landet har lämnat EU; Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika; Moderna medicintekniska hjälpmedel för barn med typ 1-diabetes är efterlängtade – men knappast risk- och problemfria.

4 mars 2019
Varning för Natural Max Slimming; Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen; Ingen generell avgiftsbefrielse - ändrade krav vid ansökan; EU-kommissionen öppnar för dispens för batch testing; Steriliseringsprodukten Essure tas bort från svenska marknaden; Biotin kan störa laboratorietester.

25 februari 2019
Fortsatt ökad användning av melatonin hos barn och ungdomar.

18 februari 2019
Nya produkter och säkerhetsinfomation.

11 februari 2019
Över två miljoner läkemedelsreturer från apotek ; Nya former för läkemedelsuppföljning krävs; Nytt EU-regelverk ger ökad spårbarhet för läkemedel; EMA granskar studie om blödningsrisk vid behandling med direkta antikoagulantia; Översyn av cancerläkemedlet Lartruvo påbörjad; Tillverkningsprocesser för sartanläkemedel ska ses över för att undvika nitrosaminföroreningar.

4 februari 2019
Brist på sömnläkemedlet zopiklon.

28 januari 2019
Läkemedlet Nitroglycerin Meda avregistreras; Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2018).

21 januari 2019
Nu skärper EU kraven för incidentrapporteringen för medicintekniska produkter.

14 januari 2019
12 nya ämnen blir narkotika.

7 januari 2019
Läkemedel med omega-3 inte effektiva för att förebygga hjärtsjukdom; Riktade insatser ska stärka kommunernas kontroll över handel med receptfria läkemedel; Läkemedelsbokens hemvist undersöks under 2019.

 
 

Prenumeration

Prenumerera på Nytt från Läkemedelsverket. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

 

Arkivet

Här finns gamla utgåvor av nyhetsbrevet Nytt från LV:

 Arkiv 2018

 Arkiv 2017

 Arkiv 2016

 Arkiv 2015

 

Snabblänk till denna sida: lv.se/nyttfranlv

 

Personuppgiftsbehandling


Ovan kan du välja att prenumenera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev. När du lämnar en e-postadress till Läkemedelsverket innebär detta att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna nå dig med information.

Läs mer om dina rättigheter på Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

På samma sida kan du läsa hur Läkemedelsverket hanterar en begäran som grundar sig på de rättigheter du har. Där finns även kontaktuppgifterna till Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets Dataskyddsombud och till Datainspektionen.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies