Nytt från Läkemedelsverket

Nytt från Läkemedelsverket skrivs i första hand för dig som arbetar kliniskt. Fokus är medicinsk information och säkerhetsinformation. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

3 december 2018
Karin Meyer lämnar Läkemedelsverkets styrelse; Frågor och svar om medicinteknik; Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag för veterinärläkemedel och foder.

26 november 2018
Samtliga gulsotsmätare av modell JM-105 måste åtgärdas: förvaltningsrätten avslår Draeger Medicals System Incs överklagande; Läkemedelsverket är beroende av rapporter om negativa händelser och tillbud; Frankrike manar till försiktighet med bröstimplantat; Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner; Stor efterfrågan på influensavaccin ger restnotering.

19 november 2018
Läkemedelsverket avslår rikslicensansökan.

12 november 2018
Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt; Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2018); Säkerhetsdetaljer ska hindra förfalskade läkemedel.

5 november 2018
10 nya ämnen blir narkotika; Risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden vid längre tids användning av hydroklortiazid; Förteckning över livsmedel för förskrivning uppdaterad; Läkemedelsverket rapporterar: Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel; Nytt i Läkemedelsboken: Infektioner i tarmkanalen.

29 oktober 2018
Ny behandlingsrekommendation för hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt; Stora mängder läkemedel har beslagtagits; Risk för förväxling - Identifiering av ett läkemedel får aldrig göras bara genom läkemedelsnamnet; Ny monografi: Kyntheum (brodalumab) för behandling av plackpsoriasis.

22 oktober 2018
Läkemedelsverkets tidskrift nummer tre ute nu; Fortsatt ökning av veterinärmedicinsk biverkningsrapportering; Avregistrering av infusionsvätskorna Voluven och Volulyte; Seminarium om läkemedelssäkerhet - Sista anmälningsdag idag.

15 oktober 2018
Tillfällig återkallelse av veterinärläkemedel som innehåller dietanolamin; PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av kinolon- och fluorokinolonantibiotika.

8 oktober 2018
Mer information om det nya regelverket för licenser; Ny monografi: Prevymis (letermovir), profylax mot reaktivering av cytomegalovirus (CMV) och CMV-sjukdom.

1 oktober 2018
Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2018).

24 september 2018
Granskning av valsartan utökas till att omfatta fler sartaner; Hållbarhetstiden för EpiPen 300 mikrogram förlängs.

17 september 2018
Generaldirektören har ordet: Läkemedelssäkerhet i samarbete; Läkemedelsverkets granskning av Natural Cycles avslutad.

10 september 2018
Förbjudet att sälja polska läkemedel i svensk livsmedelsbutik; Nytt regelverk för licenser.

3 september 2018
Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2018), Nytt i Läkemedelsboken, Inbjudan till seminarium om läkemedelssäkerhet.

27 augusti 2018
Tillfälle att lämna synpunkter: klinisk prövning med genmodifierad organism - HB-101. Nya monografier: Alofisel, mot Crohn´s sjukdom, samt Ocrevus, för behandling av MS.

20 augusti 2018
Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Lymfactin; Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad.

6 augusti 2018
EMA begränsar användningen av cancerläkemedlet Xofigo; EMA utreder läkemedel för djur innehållande hjälpämnet dietanolamin.

23 juli 2018
Ytterligare restriktioner för cancermedicinen Xofigo; Avregistrering av Imukin injektionsvätska; Pregabalin narkotikaklassas.

9 juli 2018
Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in; Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2018); HES: certifiering av sjukhus en av flera nya åtgärder; Allvarliga brister på solskyddsprodukter; Läkemedelsverkets styrelse utsedd; Indragning av Fiasp injektionspenna.

25 juni 2018
Fem nya ämnen blir narkotika.

18 juni 2018
Ny behandlingsrekommendation: Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner; Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism - Liso-cel; Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket ute nu; Behandlingsrekommendation för öroninflammation (rörotit) uppdaterad; Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2018); Ny behandlingsrekommendation: Intravenös vätskebehandling till barn behöver individualiseras; Myndighetsnätverk visar en dålig affär på Arlanda - Om piratkopior; Läkemedelssubstanser som kan kräva barnskyddande förpackning.

11 juni 2018
Läkemedelsverket föreslår att pregabalin klassas som narkotika; Läkemedelsverket inrättar kunskapscentrum för läkemedel i miljön; Risk för leverskada med Esmya

4 juni 2018
EMA begränsar användningen av Keytruda och Tecentriq till patienter med höga nivåer av proteinet PD-L1; Två nya ämnen regleras som narkotikaprekursorer i EU; Carlson Vitamin A ej längre möjlig att få via licens; MS-läkemedlet Zinbryta har återkallats och marknadsförs inte längre; Sjukvården behöver planera inför nytt system med säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar.
Nya monografier: Mydrane och Omidria.

28 maj 2018
Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105; PRAC bekräftar tidigare rekommendation att återkalla HES.
Nationella läkemedelsstrategin: Bred samverkan för bättre läkemedelsdelsanvändning

21 maj 2018
Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism - Axicabtagene ciloleucel; Kvinnor med leverproblem ska inte behandlas med Esmya mot myom - Risk för leverskada; Dolutegravir ska inte användas av gravida - EMA utreder risk för fosterskador; Rikslicensen Alimemazin APL återkallas; Nu kan sjukvården i Uppsala biverkningsrapportera direkt från journalsystemet; Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2018).
Osanktionerad användning av CBD-produkter - användare uppmanas istället vända sig till vården.

14 maj 2018
Bipacksedel för djurläkemedel har fått tillägg om biverkningsrapportering; Avregistrering av Iktorivil injektionsvätska och Iktorivil orala droppar.

7 maj 2018
Sveriges arbete mot antibiotikaresistens hos djur förebild i EU; Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel; Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet; Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen; Ansökan om förnyad rikslicens för Oxibutynin APL avslås

23 april 2018
Rikslicensen Fenylefrin APL återkallas; Program och anmälan till Farmakovigilansdagen för företag, den 29 maj 2018; EMA bjuder in allmänheten till möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika 13 juni; HES utreds ytterligare innan slutgiltigt beslut av Europeiska kommissionen; Läkemedlet Levaxin uppfyller kvalitetskraven; Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2018); EMA granskar risk för feldosering med metotrexat; Nytt i Läkemedelsboken; Nya monografier: Mavenclad och Angusta.

16 april 2018
Rapport: Hur påverkas hälso- och sjukvården av att IDMP införs?.

9 april 2018
Läkemedelsverket: Det finns inget behov av en farmaceutläkemedelskategori i Sverige; CBD-produkter ska följa läkemedelslagen; Fyra nya ämnen blir narkotika.

3 april 2018
Retinoider: ytterligare åtgärder för att förhindra graviditet behövs; Fertila kvinnor ska inte behandlas med valproat; Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras; EMA granskar nyttan med omega-3 efter hjärtinfarkt.

26 mars 2018
Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning; Pilotprojekt för hantering av tillstånd för kliniska prövningar.

19 mars 2018
EMA bjuder in till öppet möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika; Läkemedelsverket varnar för nätförsäljning av fillers till konsumenter; Klinisk prövning med GMO rörande AVXS-101 - tillfälle att lämna synpunkter; PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon; Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter; D-vitaminer - stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd..

12 mars 2018
Nummer 1 2018 av Information från Läkemedelsverket ute nu; EMA rekommenderar omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta; Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2018).
Dessutom artiklar ifrån den nya utgåvan av Information från Läkemedelsverket.

5 mars 2018
EMA påbörjar granskning av Zinbryta efter flera fall av hjärninflammation; Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm. Från och med den 1 mars 2018 är generiskt utbyte av parenterala läkemedel möjligt; Uppdaterad behandlingsrekommendation om läkemedelsbehandling av hepatit C i RAV:s regi; Batchnummer måste anges vid biverkningsrapportering av biologiska läkemedel.

26 februari 2018
Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen; Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018; Batchnummer måste anges vid biverkningsrapportering av biologiska läkemedel.

19 februari 2018
Välkommen på informationsmöte om säkerhetsdetaljer på läkemedel; PRAC rekommenderar att valproat inte används av kvinnor i fertil ålder; Välkommen till Farmakovigilansdagen 29 maj 2018; PRAC: Använd inte retinoider under graviditet – kan skada fostret; Nya monografier: Veltassa (hyperkalemi), Kevzara (RA), Actemra (jättecellsarterit), Reagila (schizofreni), Dupixent (atopisk dermatit). Uppdaterat i Läkemedelsboken: Kortikosteroider och hypofyshormoner.

12 februari 2018
Kvinnor som tar Esmya mot myom bör göra regelbundna levertester; Samlad lista över restnoterade läkemedel på Läkemedelsverkets webb (och rapporteras nu i detta nyhetsbrev); Informationsmöte om Brexit för läkemedelsföretag genomfört; Restsituation för Tambocor Retard 100 mg. Nya avsnitt i Läkemedelsboken: Astma, KOL och biverkningar

5 februari 2018
Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2018); Förteckning över livsmedel uppdaterad; Ny föreskrift för om utlämnande av läkemedel med utlämnandebegränsningar; Läkemedelsverket: Förbättra patientinformationen inför beslut om kopparspiral; Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår; Infusionsvätskor med HES på väg att återkallas.

29 Januari 2018
Risk för att duschstol Sorrentos beninfästning viker sig.

22 Januari 2018
Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna; Fortsatt restsituation för Levaxin; Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan; Avregistrering av Blocadren Depot 2,5 mg/ml och 5 mg/ml, depotögondroppar; Ansökan om förnyad rikslicens för Opiumtinktur APL avslås.

15 Januari 2018
PRAC rekommenderar att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) återkallas; Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter; Referenssäkerhetsinformation - ny Frågor & svarslista; Naloxonutredning föreslår tre förslag för ökad tillgänglighet; Informationsmöte om Brexit och läkemedel den 5 februari i Uppsala; Nya monografier: Trelegy Ellipta och Trimbow.

8 Januari 2018
Brist på Levaxin; Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2017); Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll; Zinkoxidläkemedel till gris återkallas sommaren 2022; Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden.

 
 

Prenumeration

Prenumerera på Nytt från Läkemedelsverket. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

 

Arkivet

Här finns gamla utgåvor av nyhetsbrevet Nytt från LV:

 Arkiv 2017

 Arkiv 2016

 Arkiv 2015

 

Snabblänk till denna sida: lv.se/nyttfranlv

 

Personuppgiftsbehandling


Ovan kan du välja att prenumenera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev. När du lämnar en e-postadress till Läkemedelsverket innebär detta att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna nå dig med information.

Läs mer om dina rättigheter på Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

På samma sida kan du läsa hur Läkemedelsverket hanterar en begäran som grundar sig på de rättigheter du har. Där finns även kontaktuppgifterna till Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets Dataskyddsombud och till Datainspektionen.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies