Nytt från LV - Arkiv 2015

Här är 2015 års utgåvor av Nytt från LV - ett nyhetsbrev från Läkemedelsverket.

21 december 2015
Nytt nummer ute av Information från Läkemedelsverket, Ny rekommendation för multipel skleros (MS), Lagerberedningen Adrenalin APL ersätts, Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, medicintekniska säkerhetsmeddelanden.
Nyhetsbrevet önskar God Helg, och tar paus till den 11 januari.

14 december 2015
Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

7 december 2015
Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

30 november 2015
Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2015), Informationsmaterial för vårdgivare om ADHD, Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, medicintekniska säkerhetsmeddelanden samt DHPC.

23 november 2015
EMA bekräftar - vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS, Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens, Avregistrering av Teovent mot astma, Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, medicintekniska säkerhetsmeddelanden samt DHPC.

16 november 2015
Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.
Från och med denna vecka även "brev till hälso- och sjukvården", (DHPC).

9 november 2015
Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS, Månadsrapport från CHMP och CMDh, För veterinärer: Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst, nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

2 november 2015
Paracetamol i tablettform endast på apotek, Ny lagstiftning för medicintekniska produkter, Farmakopédagen Information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med HIV-läkemedel, EMA har granskat varningar som i produktinformationen för HIV-läkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos, Alla IT-system på EMA stängda 30 oktober - 3 november, nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

26 oktober 2015
Insatser under 2015 för ökad kunskap om barn och läkemedel, fem nya monografier publicerade, nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

19 oktober 2015
Nytt nummer ute av Information från Läkemedelsverket, Uppdaterad rekommendation för RS-virus, Ny rekommendation för behandling av KOL, Om seminarium för sjukvårdspersonal om patientsäkerhetsarbete, Medicinska appar ska följa regelverkets krav, nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

12 oktober 2015
A World Without Antibiotics – sammanfattning från Uppsala Health Summit, Osteonekros i hörselgången, Ansökan om rikslicens för Ergokalciferol APL avslås, Tillfälle att lämna synpunkter - Klinisk prövning med genmodifierad organism, nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

5 oktober 2015
Månadsrapport från CHMP och CMDh, Vaccin mot säsongsinfluensa, nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

28 September 2015
Direktör Tillstånd slutar, implantat tillverkade av Silimed stoppas, Salmonson förnyat förtroende i CHMP, flyktingar förgiftade av svamp, nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

21 September 2015
Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

14 September 2015
Insulinpump i rättslig prövning, Hjälpämnen i informationssystem, Inbjudan till farmakopédagen och mätning av läkemedel i miljön. Samt Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.
Med början i detta nummer, nu även information från TLV.

7 September 2015
God säkerhetsprofil för barnvaccinerna, Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

31 Augusti 2015
Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

24 Augusti 2015
Stimulansåtgärder för utveckling av läkemedel till barn, Månadsrapport från CHMP och CMDh - juli 2015, Calcium-Sandoz injektionsvätska försvinner från marknaden, Nio nya ämnen narkotikaklassas, samt nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, och medicintekniska säkerhetsmeddelanden. 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies