Nytt från LV - Arkiv 2016

Här är 2016 års utgåvor av Nytt från LV - ett nyhetsbrev från Läkemedelsverket.

19 december 2016
Generaldirektör Catarina Andersson Forsman har ordet; Heracillin går inte att förskriva; Tidskriften Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu; Läkemedelsverket söker dialog - engagerar patienter och konsumenter; Utbildning om biverkningsrapportering för personal i hälso- och sjukvården; Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare i hemmet – många hänvisas att uppsöka sjukhus; Veterinärläkemedel: Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan enligt CVMP; Nyhetsbrevet tar julledigt; Nya monografier publicerade: Oktenidindihydroklorid/Fenoxietanol FGK, Zavicefta; Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden; Nytt från TLV.

12 december 2016
Ny behandlingsrekommendation: Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar; Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden

5 december 2016
EMA granskar vissa injektionsläkemedel som används vid behandling av allergi; PRAC varnar för risk för reaktivering av hepatit B med direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C; Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs; Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden; Nytt från TLV.

28 november 2016
Checklista för svensk produktinformation till företag; Läkemedelsverket föreslås få nya ansvarsområden inom medicinteknik; Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2016); Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden.

21 november 2016
Otillåten privatimport av antibiotika riskerar öka resistens; Revidering av riktlinje för "First in human-prövningar"; Professor Markus Heilig ny ledamot till Vetenskapliga rådet för humanläkemedel på Läkemedelsverket; Läkemedelsverket kommenterar off-label; Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden. Nytt från TLV.

14 november 2016
Säkerhetsmeddelanden. Nytt från TLV.

7 november 2016
Licensansökan för Bio-Qinon Gold 100 mg (med vitamin C) inte längre nödvändigt; Ny rapport: Nationell samverkan för utveckling av stegvist godkännande av nya läkemedel; Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden. Nytt från TLV.

31 oktober 2016
Ny behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till hund; Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn – Läkemedelsverket i samarbete med 110 kommuner; Kunskap från Giftinformationscentralen: Koffein är den populäraste ”drogen”; Statusrapport från Läkemedelsverket: Säkrare läkemedelsanvändning för barn; eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation; Månadsrapport från CHMP och CMDh; Läkemedelsverket drar in partihandelstillstånd; Mer nyhetsbrev från Läkemedelsverket; Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden. Nytt från SBU.

24 oktober 2016
Information om generiskt utbyte ger ökad trygghet för patienten; Nu är Information från Läkemedelsverket nummer 5 ute; Risk för snabb batteriurladdning hos implanterade defibrillatorer; Läkemedelsverkets tidskrift Information från Läkemedelsverket fyller 40 år; EMA rekommenderar åtgärder för att garantera en säker användning av Keppra oral lösning; Utredningsresultat om bröstimplantat från Silimed publicerade: ingen betydande hälsorisk; Fyra apotekstillstånd återkallas i Södertälje och Stockholm; Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion; Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar; Nya monografier publicerade: Soolantra, Episalvan, Zurampic, Briviact, Vertisan, samt Betahistin; Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden. Nytt från TLV.

17 oktober 2016
Nya produkter och ändringar; Säkerhetsmeddelanden. Nytt från TLV.

10 oktober 2016
Cedax (ceftibuten), mot urinvägsinfektion och kronisk bronkit, försvinner från marknaden – alternativa behandlingsmöjligheter; Säkerhetsmeddelanden. Nytt från TLV.

3 oktober 2016
Uppdaterade rekommendationer för användning av Mirvaso gel; Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2016); Nya krav på säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar 2019; Säkerhetsmeddelanden. Samt Nytt från TLV.

26 september 2016
Cedax (ceftibuten) försvinner från marknaden; Föreskrift om förskrivning av vissa livsmedel ändrad; Säkerhetsmeddelanden.

19 september 2016
Två nya ämnen regleras som narkotikaprekursorer i EU; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

12 september 2016
Madeleine Wallding får Rune Lönngrenpriset 2016; Läkemedelsverket på Apotek & Egenvård 2016; En tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk, 1 mg, förfylld spruta (HypoKit) med batchnummer FS6X299 dras in; Läkemedelsverket bidrar till FN:s Agenda 2030; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

5 september 2016
Tiletamin, nifoxipam och 3-hydroxifenazepam blir narkotika; Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura; Ögondroppar återkallas; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

29 augusti 2016
Månadsrapport från CHMP och CMDh; Åtta nya ämnen blir narkotika; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

15 augusti 2016
Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

1 augusti 2016
EMA föreslår nya riktlinjer för att förbättra säkerheten i First in human-prövningar; Veterinärmedicin: EMA rekommenderar indragning av Velactis i hela EU; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

18 juli 2016
EMA utvidgar granskning av SGLT2-hämmare Granskning av faktor VIII-läkemedel och risken för utveckling av antikroppar hos patienter som påbörjar behandling vid hemofili A; EMA inleder översyn av läkemedel som innehåller retinoider; EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning; Trots slarv med märkning följer solskyddsmedlen i huvudsak regelverket; PRAC avslutar granskning av Zydelig och uppdaterar rekommendationer för användning; Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2016); Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden, samt notis från SBU.

4 juli 2016
Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek; Pandemrixstudie: De flesta insjuknar inom två år efter vaccination men ofta lång fördröjning till diagnos; Läkemedelsverket förbjuder butik att sälja läkemedel som inte är godkända i Sverige; Akut indragning av fentanylplåstret, Fentanyl Orion 12µg/h med batchnummer P0059AB0AA; Läkemedelsverket redovisar en handlingsplan för att nå regeringens miljömål; Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning; EMA utreder allvarliga biverkningar hos kor vid behandling med Velactis; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

27 juni 2016
Veterinärmedicinsk biverkningsrapportering 2015; Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu; Svensk tar plats som ny vice ordförande i Europafarmakopékommissionen; Ny behandlingsrekommendation: Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika; Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden. Dessutom notiser från TLV.

20 juni 2016
Läkemedel som inte är godkända säljs i butiker; Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka; Träffa myndigheterna på Patientsäkerhetskonferensen i höst; Seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvårdspersonal; Förslag möjliggör införsel av läkemedel för forskningsändamål; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden. Dessutom notiser från TLV och SBU.

13 juni 2016
Nya broschyrer för patienter: Lättläst om adhd; Läkemedel stoppas på grund av misstänkt fusk; Läkemedelsverket sätter patienten främst - Kommentar till Riksrevisionen; Miljontals tabletter har beslagtagits och webbsidor har stängts; Ansökan om rikslicens för Triklorättiksyra-adrenalin APL avslås; Månadsrapport från CHMP och CMDh; Barnvaccinationsprogrammet 2015: Fortsatt hög vaccinationstäckning; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

7 juni 2016
Periodiska säkerhetsrapporter (PSUR:ar) för humanläkemedel ska från och med den 13 juni lämnas enbart direkt till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA; Förslag till regeringen: Fler apoteksinspektioner samtidigt som tillsynen utvecklas; Läkemedelsverket skriver i Läkartidningen: Samarbete för snabbt ordnat införande av ny teknik; Biverkningsrapportering fortsätter att öka; EMA inleder arbete för att förbättra säkerheten i ”First in human-prövningar”; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

30 maj 2016
Ny medicinteknisk lagstiftning snart på plats; Ny vägledning för medicinteknik: för tillverkare av in vitro diagnostiska produkter (IVD-produkter); Nytt nummer ute nu: Information från Läkemedelsverket (gikt. biverkningsrapporten 2015 samt NOAK och warfarin); Restsituation för remifentanil injektions-/infusionsvätska; Ny behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt; Nya monografier publicerade; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

23 maj 2016
PRAC-analys genomförd om risken för inhibitorutveckling vid behandling med rekombinanta faktor VIII-läkemedel; Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2016); Ny vägledning – Läkemedel eller inte läkemedel?; EMA avslutar granskning av inhalerade kortikosteroider vid KOL; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

16 maj 2016
Farmakovigilansdagen; DHPC som RSS; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

9 maj 2016
Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Säkerhetsmeddelanden.

2 maj 2016
Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

25 april 2016
EMA planerar för offentliga utfrågningar; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

18 april 2016
EMA granskar diabetesläkemedlet canagliflozin; EMA utvidgar granskning av direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C; Nu är Information från Läkemedelsverket nummer 2 ute; Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av adhd; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden. Dessutom en fråga till våra läsare om nyhetsbrevets periodicitet - Tack för ditt svar!

11 april 2016
Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2016); Välkommen till farmakovigilansdagen 2016; eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

4 april 2016
Ändringsföreskrifter med anledning av ny läkemedelslagstiftning; Fokus på tillsyn av nyöppnade apotek; Ny monografi publicerad: Intuniv (guanfacinhydroklorid) för behandling av ADHD; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

29 mars 2016
Köp bara läkemedel från sajter med den EU-gemensamma symbolen för internethandel; EMA granskar kontrastmedel innehållande gadolinium som används vid MRT; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

21 mars 2016
EMA rekommenderar nya säkerhetsåtgärder för Zydelig; EMA granskar direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C; Granskning bekräftar känd risk för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider vid KOL; Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2016); Systemstöd för anmälan av lagerberedningar; Uppdatering: Tysabri - uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för den sällsynta hjärninfektionen PML; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

14 mars 2016
EMA granskar cancerläkemedlet Zydelig; Uppdatering - SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

7 mars 2016
Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?; Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp; Välkommen till Farmakovigilansdagen 2016 den 3 mars 2016; Generaldirektör Catarina Andersson Forsman tillbaka i tjänst; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

29 februari 2016
Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket; Ny rekommendation för behandling av sjukhusförvärvad pneumoni; Information om barn på Kunskapsguiden; Årsredovisning 2015; Nya monografier publicerade: Ilaris, Ikervis, Eylea; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

22 februari 2016
E-cigaretter är inte läkemedel; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

15 februari 2016
SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos; Tysabri - uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för den sällsynta hjärninfektionen PML; Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), utvärderar riskerna vid användning av kolistin till djur; EMA inrättar arbetsgrupp om zikavirus; Nya läkemedel; Ändringar; Indragna läkemedel; Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

8 februari 2016
Månadsrapport från EMA: CHMP och CMDh, Handla läkemedel säkert, Nya läkemedel, Ändringar, Indragna läkemedel, Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

1 februari 2016
Ny läkemedelslagstiftning, Restsituation för veterinära injektionslösningar med oxytetracyklin, Nya läkemedel, Ändringar, Indragna läkemedel, Medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

25 januari 2016
14 nya ämnen blir narkotika, Läkemedelsverkets uppdrag 2016, Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

18 januari 2016
Elektroniska ansökningsformulär för godkännanden, Narkotikaklassade läkemedel vanligt bland privatimporterade läkemedel, Farmakopédagen 2016, Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

11 januari 2016
Månadsrapport från CHMP och CMDh, Nya läkemedel, ändringar, indragna läkemedel, medicintekniska säkerhetsmeddelanden.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies