Nytt från LV - Arkiv 2018

Nytt från LV - Arkiv 2017

Här är 2015 års utgåvor av Nytt från LV - ett nyhetsbrev från Läkemedelsverket.

17 december 2018
Influensavaccinet Influvac Tetra restnoterat; Fem nya läkemedelsmonografier: Onpattro (patisiran), Tegsedi (inotersen), Penthrox (metoxifluran), Ozanex (ozenoxacin) och Aimovig (erenumab).

10 december 2018
Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2018); Ansökan om rikslicens för Prednisolon Klysma AB Unimedic 31,25 mg rektallösning avslås; Ny typ av inhalator för Bricanyl Turbuhaler; Ny europeisk samling med instruktioner för beredning av extemporeläkemedel till barn: European Paedriatric Formulary (PaedForm); SEBRA - elektronisk biverkningsrapportering införs under 2019.

3 december 2018
Karin Meyer lämnar Läkemedelsverkets styrelse; Frågor och svar om medicinteknik; Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag för veterinärläkemedel och foder.

26 november 2018
Samtliga gulsotsmätare av modell JM-105 måste åtgärdas: förvaltningsrätten avslår Draeger Medicals System Incs överklagande; Läkemedelsverket är beroende av rapporter om negativa händelser och tillbud; Frankrike manar till försiktighet med bröstimplantat; Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner; Stor efterfrågan på influensavaccin ger restnotering.

19 november 2018
Läkemedelsverket avslår rikslicensansökan.

12 november 2018
Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt; Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2018); Säkerhetsdetaljer ska hindra förfalskade läkemedel.

5 november 2018
10 nya ämnen blir narkotika; Risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden vid längre tids användning av hydroklortiazid; Förteckning över livsmedel för förskrivning uppdaterad; Läkemedelsverket rapporterar: Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel; Nytt i Läkemedelsboken: Infektioner i tarmkanalen.

29 oktober 2018
Ny behandlingsrekommendation för hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt; Stora mängder läkemedel har beslagtagits; Risk för förväxling - Identifiering av ett läkemedel får aldrig göras bara genom läkemedelsnamnet; Ny monografi: Kyntheum (brodalumab) för behandling av plackpsoriasis.

22 oktober 2018
Läkemedelsverkets tidskrift nummer tre ute nu; Fortsatt ökning av veterinärmedicinsk biverkningsrapportering; Avregistrering av infusionsvätskorna Voluven och Volulyte; Seminarium om läkemedelssäkerhet - Sista anmälningsdag idag.

15 oktober 2018
Tillfällig återkallelse av veterinärläkemedel som innehåller dietanolamin; PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av kinolon- och fluorokinolonantibiotika.

8 oktober 2018
Mer information om det nya regelverket för licenser; Ny monografi: Prevymis (letermovir), profylax mot reaktivering av cytomegalovirus (CMV) och CMV-sjukdom.

1 oktober 2018
Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2018).

24 september 2018
Granskning av valsartan utökas till att omfatta fler sartaner; Hållbarhetstiden för EpiPen 300 mikrogram förlängs.

17 september 2018
Generaldirektören har ordet: Läkemedelssäkerhet i samarbete; Läkemedelsverkets granskning av Natural Cycles avslutad.

10 september 2018
Förbjudet att sälja polska läkemedel i svensk livsmedelsbutik; Nytt regelverk för licenser.

3 september 2018
Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2018), Nytt i Läkemedelsboken, Inbjudan till seminarium om läkemedelssäkerhet.

27 augusti 2018
Tillfälle att lämna synpunkter: klinisk prövning med genmodifierad organism - HB-101. Nya monografier: Alofisel, mot Crohn´s sjukdom, samt Ocrevus, för behandling av MS.

20 augusti 2018
Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Lymfactin; Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad.

6 augusti 2018
EMA begränsar användningen av cancerläkemedlet Xofigo; EMA utreder läkemedel för djur innehållande hjälpämnet dietanolamin.

23 juli 2018
Ytterligare restriktioner för cancermedicinen Xofigo; Avregistrering av Imukin injektionsvätska; Pregabalin narkotikaklassas.

9 juli 2018
Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in; Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2018); HES: certifiering av sjukhus en av flera nya åtgärder; Allvarliga brister på solskyddsprodukter; Läkemedelsverkets styrelse utsedd; Indragning av Fiasp injektionspenna.

25 juni 2018
Fem nya ämnen blir narkotika.

18 juni 2018
Ny behandlingsrekommendation: Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner; Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism - Liso-cel; Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket ute nu; Behandlingsrekommendation för öroninflammation (rörotit) uppdaterad; Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2018); Ny behandlingsrekommendation: Intravenös vätskebehandling till barn behöver individualiseras; Myndighetsnätverk visar en dålig affär på Arlanda - Om piratkopior; Läkemedelssubstanser som kan kräva barnskyddande förpackning.

11 juni 2018
Läkemedelsverket föreslår att pregabalin klassas som narkotika; Läkemedelsverket inrättar kunskapscentrum för läkemedel i miljön; Risk för leverskada med Esmya

4 juni 2018
EMA begränsar användningen av Keytruda och Tecentriq till patienter med höga nivåer av proteinet PD-L1; Två nya ämnen regleras som narkotikaprekursorer i EU; Carlson Vitamin A ej längre möjlig att få via licens; MS-läkemedlet Zinbryta har återkallats och marknadsförs inte längre; Sjukvården behöver planera inför nytt system med säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar.
Nya monografier: Mydrane och Omidria.

28 maj 2018
Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105; PRAC bekräftar tidigare rekommendation att återkalla HES.
Nationella läkemedelsstrategin: Bred samverkan för bättre läkemedelsdelsanvändning

21 maj 2018
Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism - Axicabtagene ciloleucel; Kvinnor med leverproblem ska inte behandlas med Esmya mot myom - Risk för leverskada; Dolutegravir ska inte användas av gravida - EMA utreder risk för fosterskador; Rikslicensen Alimemazin APL återkallas; Nu kan sjukvården i Uppsala biverkningsrapportera direkt från journalsystemet; Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2018).
Osanktionerad användning av CBD-produkter - användare uppmanas istället vända sig till vården.

14 maj 2018
Bipacksedel för djurläkemedel har fått tillägg om biverkningsrapportering; Avregistrering av Iktorivil injektionsvätska och Iktorivil orala droppar.

7 maj 2018
Sveriges arbete mot antibiotikaresistens hos djur förebild i EU; Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel; Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet; Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen; Ansökan om förnyad rikslicens för Oxibutynin APL avslås

23 april 2018
Rikslicensen Fenylefrin APL återkallas; Program och anmälan till Farmakovigilansdagen för företag, den 29 maj 2018; EMA bjuder in allmänheten till möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika 13 juni; HES utreds ytterligare innan slutgiltigt beslut av Europeiska kommissionen; Läkemedlet Levaxin uppfyller kvalitetskraven; Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2018); EMA granskar risk för feldosering med metotrexat; Nytt i Läkemedelsboken; Nya monografier: Mavenclad och Angusta.

16 april 2018
Rapport: Hur påverkas hälso- och sjukvården av att IDMP införs?.

9 april 2018
Läkemedelsverket: Det finns inget behov av en farmaceutläkemedelskategori i Sverige; CBD-produkter ska följa läkemedelslagen; Fyra nya ämnen blir narkotika.

3 april 2018
Retinoider: ytterligare åtgärder för att förhindra graviditet behövs; Fertila kvinnor ska inte behandlas med valproat; Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras; EMA granskar nyttan med omega-3 efter hjärtinfarkt.

26 mars 2018
Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning; Pilotprojekt för hantering av tillstånd för kliniska prövningar.

19 mars 2018
EMA bjuder in till öppet möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika; Läkemedelsverket varnar för nätförsäljning av fillers till konsumenter; Klinisk prövning med GMO rörande AVXS-101 - tillfälle att lämna synpunkter; PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon; Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter; D-vitaminer - stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd..

12 mars 2018
Nummer 1 2018 av Information från Läkemedelsverket ute nu; EMA rekommenderar omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta; Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2018).
Dessutom artiklar ifrån den nya utgåvan av Information från Läkemedelsverket.

5 mars 2018
EMA påbörjar granskning av Zinbryta efter flera fall av hjärninflammation; Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm. Från och med den 1 mars 2018 är generiskt utbyte av parenterala läkemedel möjligt; Uppdaterad behandlingsrekommendation om läkemedelsbehandling av hepatit C i RAV:s regi; Batchnummer måste anges vid biverkningsrapportering av biologiska läkemedel.

26 februari 2018
Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen; Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018; Batchnummer måste anges vid biverkningsrapportering av biologiska läkemedel.

19 februari 2018
Välkommen på informationsmöte om säkerhetsdetaljer på läkemedel; PRAC rekommenderar att valproat inte används av kvinnor i fertil ålder; Välkommen till Farmakovigilansdagen 29 maj 2018; PRAC: Använd inte retinoider under graviditet – kan skada fostret; Nya monografier: Veltassa (hyperkalemi), Kevzara (RA), Actemra (jättecellsarterit), Reagila (schizofreni), Dupixent (atopisk dermatit). Uppdaterat i Läkemedelsboken: Kortikosteroider och hypofyshormoner.

12 februari 2018
Kvinnor som tar Esmya mot myom bör göra regelbundna levertester; Samlad lista över restnoterade läkemedel på Läkemedelsverkets webb (och rapporteras nu i detta nyhetsbrev); Informationsmöte om Brexit för läkemedelsföretag genomfört; Restsituation för Tambocor Retard 100 mg. Nya avsnitt i Läkemedelsboken: Astma, KOL och biverkningar

5 februari 2018
Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2018); Förteckning över livsmedel uppdaterad; Ny föreskrift för om utlämnande av läkemedel med utlämnandebegränsningar; Läkemedelsverket: Förbättra patientinformationen inför beslut om kopparspiral; Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår; Infusionsvätskor med HES på väg att återkallas.

29 Januari 2018
Risk för att duschstol Sorrentos beninfästning viker sig.

22 Januari 2018
Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna; Fortsatt restsituation för Levaxin; Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan; Avregistrering av Blocadren Depot 2,5 mg/ml och 5 mg/ml, depotögondroppar; Ansökan om förnyad rikslicens för Opiumtinktur APL avslås.

15 Januari 2018
PRAC rekommenderar att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) återkallas; Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter; Referenssäkerhetsinformation - ny Frågor & svarslista; Naloxonutredning föreslår tre förslag för ökad tillgänglighet; Informationsmöte om Brexit och läkemedel den 5 februari i Uppsala; Nya monografier: Trelegy Ellipta och Trimbow.

8 Januari 2018
Brist på Levaxin; Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2017); Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll; Zinkoxidläkemedel till gris återkallas sommaren 2022; Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies