Nyheter om tatueringsfärger och permanent makeup

Här finner du äldre utgåvor av Läkemedelsverkets nyhetsbrev om tatueringsfärger och permanent makeup. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

12 februari 2020
Förbjudna ämnen och för höga halter av föroreningar funna vid Läkemedelsverkets kontroll av färger; Medlemsländerna förväntas rösta om EU-regler för tatueringsfärger; Finland hittade förbjudna ämnen i tatueringsfärger; Lokalbedövning vid tatuering måste hanteras varsamt.

26 juni 2019
Få tatueringsfärger innehåller bakterier men flertalet färger hade märkningsbrister; Rapport från European Congress on Tattoo and Pigment Research (EU-regler för tatueringsfärger, Om kemiska analyser, Tatuering och cancer, Oönskade effekter vid permanent makeup-tatuering, Standard för tatuerare); Vår verksamhet under 2019: kemiska analyser och märkningskontroll; Ansvaret ligger på tillverkare och tatuerare.

24 april 2018
Förbjudna ämnen och för höga halter av föroreningar funna vid Läkemedelsverkets kontroll av färger Under 2017.

20 december 2017
Europeiska kemikaliemyndigheten föreslår EU-regler för tatueringsfärger och permanent make-up; Tillsynsrapport på gång i februari; Läkemedelsverkets tillsyn 2018

2 juni 2017
Tillsyn i juni – analyser och märkningskontroll; Rapport från European Congress on Tattoo and Pigment Research

22 februari 2017
Nyhetsbrevet är tillbaka - för dig som arbetar med tatueringsfärger; Endast 2 av 29 färger uppfyllde reglerna vid Läkemedelsverkets kontroll 2015 - I år gör vi en ny analys av utvalda tatueringsfärger; Otillåtna ämnen funna vid Läkemedelsverkets genomgång av innehållsuppgifter för tatueringsfärger; Primärleverantörer - Anmäl tatueringsfärgers namn och varumärke; Regel i fokus: Du ansvarar för att kontrollera dina färgers innehåll; Undvik farliga färger genom att bevaka RAPEX; European Congress on Tattoo and Pigment Research; Utbildning - Läkemedelsverket föreläste på Gävle kommuns temadag för tatuerare; I Europa har kemikaliemyndigheten ECHA tagit över EU-arbetet om tatueringsfärger

29 maj 2015
Första numret av Nyhetsbrev för tatueringsfärger och permanent make-up. I det här nyhetsbrevet förmedlas information om regler för tatueringsfärger samt information om Läkemedelsverkets uppdrag gällande tatueringsfärger. En stående punkt i nyhetsbrevet är Regel i fokus som i detta nummer rör den information om tatueringsfärger som tatueraren ska lämna till kunden.

 
 

Prenumerera

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

 

Mer information

 

Personuppgiftsbehandling


Ovan kan du välja att prenumenera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev. När du lämnar en e-postadress till Läkemedelsverket innebär detta att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna nå dig med information.

Läs mer om dina rättigheter på Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

På samma sida kan du läsa hur Läkemedelsverket hanterar en begäran som grundar sig på de rättigheter du har. Där finns även kontaktuppgifterna till Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets Dataskyddsombud och till Datainspektionen.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies