Nyheter om tatueringsfärger och permanent makeup

Här finner du äldre utgåvor av Läkemedelsverkets nyhetsbrev om tatueringsfärger och permanent makeup. För att prenumerera anger du din mejladress i högerspalten här bredvid.

20 december 2017
Europeiska kemikaliemyndigheten föreslår EU-regler för tatueringsfärger och permanent make-up; Tillsynsrapport på gång i februari; Läkemedelsverkets tillsyn 2018

2 juni 2017
Tillsyn i juni – analyser och märkningskontroll; Rapport från European Congress on Tattoo and Pigment Research

22 februari 2017
Nyhetsbrevet är tillbaka - för dig som arbetar med tatueringsfärger; Endast 2 av 29 färger uppfyllde reglerna vid Läkemedelsverkets kontroll 2015 - I år gör vi en ny analys av utvalda tatueringsfärger; Otillåtna ämnen funna vid Läkemedelsverkets genomgång av innehållsuppgifter för tatueringsfärger; Primärleverantörer - Anmäl tatueringsfärgers namn och varumärke; Regel i fokus: Du ansvarar för att kontrollera dina färgers innehåll; Undvik farliga färger genom att bevaka RAPEX; European Congress on Tattoo and Pigment Research; Utbildning - Läkemedelsverket föreläste på Gävle kommuns temadag för tatuerare; I Europa har kemikaliemyndigheten ECHA tagit över EU-arbetet om tatueringsfärger

29 maj 2015
Första numret av Nyhetsbrev för tatueringsfärger och permanent make-up. I det här nyhetsbrevet förmedlas information om regler för tatueringsfärger samt information om Läkemedelsverkets uppdrag gällande tatueringsfärger. En stående punkt i nyhetsbrevet är Regel i fokus som i detta nummer rör den information om tatueringsfärger som tatueraren ska lämna till kunden.

 
 

Prenumerera

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter. När du startar din prenumeration får du automatiskt det senaste numret.

Genom att anmäla dig till prenumeration av nyhetsbrev medger du att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Läkemedelsverket för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

 

Mer information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies