Periodiska utgåvor

Regelbundet återkommande publikationer.

 Information från Läkemedelsverket (2001-)
Läkemedelsverkets informationsskrift distribueras till samtliga läkare, medicinstudenter, sjuksköterskor med förskrivningsrätt m.fl.

 Biverkningsrapporter (2002-)
Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten.

 Läkemedelsverkets årsredovisning (2005-)
Redovisning av myndighetens arbete under föregående år, inklusive miljöårsredovisning.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies