Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets informationsskrift innehåller behandlingsrekommendationer, monografier och andra nyheter som tidigare publicerats på vår webb och i nyhetsbrevet Nytt från LV.

Tidskriften distribueras till samtliga yrkesverksamma läkare, medicinstudenter, sjuksköterskor med förskrivningsrätt och veterinärer. Varje år publiceras även ett supplement med en veterinär behandlingsrekommendation som distribueras till alla yrkesverksamma veterinärer.

Om du föredrar att läsa nyheter digitalt så går det bra att säga upp din prenumeration på den tryckta tidskriften för att istället prenumerera på våra nyhetsbrev.

 Säg upp, eller starta din prenumeration på vår tryckta tidskrift.

 


Nästa utgåva av den tryckta tidskriften Information från Läkemedelsverket kommer i mars 2019

 

 Information från Läkemedelsverket 2018:(29) supplement

Tema: Behandling av hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt.

 

 Information från Läkemedelsverket nr 3 2018

Tema: Läkemedelsbehandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation.

Nyheter: Bl.a. "Nya säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar införs 2019" och "Behandlingsrekommendationer för akut mediaotit och astma har uppdaterats".

Läkemedelsmonografier: Alofisel, Angusta, Cytopoint, Mavenclad, Mydrane, Ocrevus, Omidria..

 

  Information från Läkemedelsverket nr 2 2018

Tema: Intravenös vätskebehandling till barn – behandlingsrekommendation.

Nyheter: Bl.a. NLS – bred samverkan för bättre läkemedelsanvändning och D-vitaminer – stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd.

Läkemedelsmonografier: Kevzara, Reagila, RoActemra, Veltassa.

Rättelser: Senaste numret råkade åtföljas av tryckfel. I filen ovan är dessa rättade. I filen nedan är tryckfelen samlade.

 Rättelser Information från Läkemedelsverket nr 2 2018

 

  Information från Läkemedelsverket nr 1 2018

Nyheter: Bl.a. Är delbara tabletter verkligen delbara? Produkter som självmedicineras innehåller tyreoideahormon. Insatser för att sprida kunskap om läkemedel till barn. Läkemedelsupplysningen bidrar till ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Läkemedelsmonografier: Dupixent, Midodrin Evolan, Trelegy Ellipta, Trimbow.


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies