Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets informationsskrift distribueras till samtliga yrkesverksamma läkare, medicinstudenter, sjuksköterskor med förskrivningsrätt och veterinärer. Den kommer fem till sex gånger per år och har en upplaga på 65 000 exemplar. Varje år publiceras även ett supplement med en veterinär behandlingsrekommendation som distribueras till alla yrkesverksamma veterinärer.

Vem som helst kan kontakta oss för att bli prenumerant eller för att säga upp sin prenumeration.

E-posta ditt namn och adress för att bli prenumerant.

 Säg upp din prenumeration på tryckt tidning.

Uppsägning sker med viss fördröjning.


 

  Information från Läkemedelsverket nr 5 2017   

Tema: Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation

Nyheter: Generiskt utbyte av läkemedel till barn kan medföra utmaningar, Tramadol utmärker sig i Tullverkets beslagsstatistik, Lättare att hitta information vid leveransproblem för läkemedel.

Läkemedelsmonografier: Olumiant (baricitinib), XELJANZ (tofacitinib).

 

 Information från Läkemedelsverket, 2017:(28) supplement 

Tema: Kronisk njursjukdom (CKD) hos katt – behandlingsrekommendation

 

 Information från Läkemedelsverket nr 4 2017   

Tema: Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation

Nyheter: Årsrapport för biverkningar 2016, Information om rotavirusvaccination för personal inom barnhälsovård, Nyheter i licenssystemet KLAS

Läkemedelsmonografier: Cosentyx (sekukinumab), Fosfomycin Infectopharm (fosfomycin), Natpar (parathormon, rhPTH 1-84), OCALIVA (obeticholsyra), Otezla (apremilast).

 

 Information från Läkemedelsverket nr 3 2017

Tema: Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation

Nyheter: Bl.a. Rapport från Patient- och konsumentrådets första möte. Den veterinärmedicinska biverkningsrapporteringen 2016

Läkemedelsmonografier: Belkyra (deoxicholsyra), Opdivo (nivolumab), Pexion (imepitoin), Wakix (pitolisant).

 

  Information från Läkemedelsverket nr 2 2017

Tema: Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn – kunskapsdokument

Nyheter: Bl.a. Tema – läkemedelsförpackningar, Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer.

Läkemedelsmonografier: Cinqaero (reslizumab), Humira (adalimumab), Sialanar (glykopyrroniumbromid), Alprolix (eftrenonakog alfa), Idelvion (albutrepenonakog alfa).

 

  Information från Läkemedelsverket nr 1 2017

Tema: Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer – behandlingsrekommendation.

Nyheter: Bl.a. Svårbehandlade förgiftningar med Alvedon 665 mg, Nya recepthanteringsregler för särskilda läkemedel.

Läkemedelsmonografier: Cosentyx (sekukinumab). 

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Arkiv

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies