Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets informationsskrift distribueras till samtliga yrkesverksamma läkare, medicinstudenter, sjuksköterskor med förskrivningsrätt och veterinärer. Vem som helst kan kontakta Läkemedelsverket för att bli prenumerant. Skriften publiceras cirka fem till sex gånger per år och har en upplaga på cirka 60 000 exemplar. Varje år publiceras även ett supplement med en veterinär behandlingsrekommendation som distribueras till alla yrkesverksamma veterinärer (upplaga cirka 3 000 exemplar).

 

 

  Information från Läkemedelsverket nr 2 2017

Tema: Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn – kunskapsdokument

Nyheter: Bl.a. Tema – läkemedelsförpackningar, Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer.

Läkemedelsmonografier: Cinqaero (reslizumab), Humira (adalimumab), Sialanar (glykopyrroniumbromid), Alprolix (eftrenonakog alfa), Idelvion (albutrepenonakog alfa).

 

  Information från Läkemedelsverket nr 1 2017

Tema: Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer – behandlingsrekommendation.

Nyheter: Bl.a. Svårbehandlade förgiftningar med Alvedon 665 mg, Nya recepthanteringsregler för särskilda läkemedel.

Läkemedelsmonografier: Cosentyx (sekukinumab). 

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Arkiv

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies