Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets informationsskrift innehåller behandlingsrekommendationer, monografier och andra nyheter som tidigare publicerats på vår webb och i nyhetsbrevet Nytt från LV.

Tidskriften distribueras till samtliga yrkesverksamma läkare, medicinstudenter, sjuksköterskor med förskrivningsrätt och veterinärer. Varje år publiceras även ett supplement med en veterinär behandlingsrekommendation som distribueras till alla yrkesverksamma veterinärer. Under 2019 trycker vi tre ordinarie utgåvor samt veterinärsupplementet som skickas till prenumeranter.

Håll dig uppdaterad digitalt istället

Om du föredrar att läsa nyheter digitalt så går det bra att säga upp din prenumeration på den tryckta tidskriften. Skicka oss ett mejl till redaktionen@lakemedelsverket.se

Vår tidskrift finns som pdf cirka en vecka innan den når prenumeranter av den tryckta tidskriften. Våra nyhetsbrev skickas ut löpande och ger snabbare uppdateringar inom ditt område.

Våra digitala nyhetsbrev finner du här: www.lv.se/nyhetsbrev

 Prenumeration och avprenumeration

 


 

 Information från Läkemedelsverket, supplement 2019

Tema: Behandling och profylax av infektioner hos fjäderfä

 

 Information från Läkemedelsverket nr 3 2019

Tema: Läkemedelsbehandling av epilepsi – behandlingsrekommendation och behandling av huvudlöss

Nyheter: Bl.a. Läkemedelsverket kommenterar och från Giftinformationscentralen: Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol.

Läkemedelsmonografier: Takhzyro (lanadelumab), Forxiga (dapagliflozin), Zynquista (sotagliflozin) och Kexxtone (monensin)

 

 Information från Läkemedelsverket nr 2 2019

Tema: Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation

Nyheter: Bl.a. Ökat missbruk av loperamid (”poor man’s methadone”) och Läkemedelsverket: Biverkningsrapportering under 2018.

Läkemedelsmonografier: Aimovig (erenumab), Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran), Tegsedi (inotersen), Onpattro (patisiran), Ozanex (ozenoxacin) 10 mg/g kräm, Penthrox (metoxifluran), Semintra (telmisartan), Zeleris (Florfenikol + Meloxikam).

 

 Information från Läkemedelsverket nr 1 2019

Tema: Barn och läkemedel.

Nyheter: Bl.a. Utveckling av barns tillgång till läkemedel i Sverige och Europa; Läkemedelsverkets insatser för barn; Kartläggning av melatoninanvändning hos barn och ungdomar; Moderna medicintekniska hjälpmedel för barn med typ 1-diabetes, Beredningsformer för barn; Extemporeläkemedel för barn – PaedForm.
Denna utgåva innehåller ingen behandlingsrekommendation.

Läkemedelsmonografier: Asmoken, Kyntheum, Prevymis

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies