Prenumeration

Vill du slippa papper i brevlådan?

Tidskriften distribueras till samtliga yrkesverksamma läkare, medicinstudenter, sjuksköterskor med förskrivningsrätt och veterinärer. Varje år publiceras även ett supplement med en veterinär behandlingsrekommendation som distribueras till alla yrkesverksamma veterinärer. Under 2019 trycker vi tre ordinarie utgåvor samt veterinärsupplementet som skickas till prenumeranter.

Håll dig uppdaterad digitalt istället

Om du föredrar att läsa nyheter digitalt så går det bra att säga upp din prenumeration på den tryckta tidskriften. Skicka oss ett mejl till redaktionen@lakemedelsverket.se

Vår tidskrift finns som pdf cirka en vecka innan den når prenumeranter av den tryckta tidskriften. Våra nyhetsbrev skickas ut löpande och ger snabbare uppdateringar inom ditt område.

Våra digitala nyhetsbrev finner du här: www.lv.se/nyhetsbrev

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies