Rapporten reviderad 2011-05-17

Läkemedelsverkets rapport ”Kontroll av hudkrämer och liknande produkter” reviderades 2011-05-17.

Läkemedelsverkets rapport ”Kontroll av hudkrämer och liknande produkter”, som publicerade 2011-04-13, innehöll felaktig information i bilaga 2 gällande  produkter från företagen Bodyfarm Nordic AB, EC Style AB, Monica Aronsson Administration AB samt Secrets of Pharaos.

Läkemedelsverket angav felaktigt att hänvisning i form av text eller hand-i-boksymbol krävdes på nämnda företags produkter. Läkemedelsverket vill meddela att detta har korrigerats i och med den revidering av rapporten som utfördes 2011-05-17. Läkemedelsverket beklagar det inträffade.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies