Receptfri handel utanför apotek

Om receptfria läkemedel används eller hanteras på fel sätt kan de orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på dig som vill sälja läkemedel. Det är du som näringsidkare som är ansvarig för att alla regler följs.

Innan du börjar sälja läkemedel

  • måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.
  • måste du ha ett egenkontrollprogram för din butik.
  • ska du känna till att kommunen och Läkemedelsverket kommer att kontrollera att du följer reglerna.
  • ska du känna till att årsavgiften till Läkemedelsverket är 1 600 kr och att kommunernas avgift varierar.

För att du ska kunna hantera läkemedel på rätt sätt i din butik, är det viktigt att du först tar del av de regler som gäller för handel med läkemedel utanför apotek. För att hjälpa dig att följa dessa regler har Läkemedelsverket tagit fram en vägledning och förslag på en mall för egenkontrollprogram.


Regler, vägledning och mallar som du kan använda finns på sidan  Regler och vägledning.

För att göra din anmälan gå till sidan Anmälan, förändringar och avanmälan

Kommunen kontrollerar att din verksamhet följer reglerna
Läkemedelsverket meddelar din kommun när du har anmält dig, så att de kan kontrollera din verksamhet. Kommunen får ta ut en avgift för kontrollen. Kontakta din kommun för att få veta hur stor den är. Om kommunen upptäcker allvarliga fel eller brister som inte rättas till, kommer de att rapportera detta till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet
Läkemedelsverket ansvarar för att:

  • följa upp de brister som kommunen har rapporterat,
  • hålla ett aktuellt register för alla anmälda försäljningsställen samt
  • ge rådgivning och kontrollera försäljningsställen.

Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift för varje försäljningsställe. Avgiften är 1 600 kronor per kalenderår (januari-december). Det är alltid samma summa oavsett när under året anmälan görs och oavsett hur mycket läkemedel som säljs.

Vad händer om näringsidkaren inte följer reglerna
Läkemedelsverket har möjlighet att förelägga en näringsidkare att rätta sig efter regelverket och kan i allvarliga fall förbjuda försäljning av läkemedel.
Förelägganden och förbud kan förenas med vite, vilket innebär att om näringsidkaren inte rättar sig efter beslutet kan Läkemedelsverket begära hos domstol att vitet ska dömas ut, dvs. att näringsidkaren måste betala vitesbeloppet till staten.

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00

 E-post: registrator@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies