Svensk läkemedelsstandard 2019.2

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS, är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard 2019.2 gäller från och med 1 juli 2019 och ersätter då 2019.1.

Uppdateringar och ändringar som gjorts baseras på Europafarmakopéns nionde utgåva, supplement 9.8.

Länkar till de ingående dokumenten i SLS finner du till höger på webbsidan, där finns också en innehållsförteckning.

Gällande version av en monografi i sin helhet återfinns i Europafarmakopén. Den elektroniska versionen (European Pharmacopoeia Online) är kumulativ och alla texter återfinns i den gällande versionen.

För pappersutgåvan framgår det i innehållsförteckningen (Index) för den utgåva eller supplement, som senast trädde i kraft, i vilken del monografin återfinns.

Nästa uppdatering av SLS planeras till 1 januari 2020. Denna kommer att ske i samband med att Europafarmakopéns tionde utgåva träder i kraft den 1 januari 2020.

SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. ISSN 1654-7845.

Europafarmakopén edition 9.8

Europafarmakopéns nionde edition, supplement 9.8 träder i kraft den 1 juli 2019, se Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2019:15.

Nya monografier i edition 9.8

Engelsk titel

Svensk titel

Dwarf lilyturf tuber 

Ormskägg, rot 

Deferiprone tablets 

Deferipron, tabletter 

Filgrastim injection 

Filgrastim, injektionsvätska 

Lacosamide tablets 

Lakosamid, tabletter 

Levofloxacin hemihydrate 

Levofloxacinhemihydrat 

Mebeverine hydrochloride 

Mebeverinhydroklorid 

Meningococcal group A, C, W135 and Y conjugate vaccine 

Vaccin mot grupp A-, C-, W135- och Y-meningokockinfektion, konjugerat 

Nilotinib hydrochloride monohydrate 

Nilotinibhydrokloridmonohydrat 

Polyamide suture, sterile, in distributor for veterinary use 

Suturtråd av polyamid, steril, i behållare för veterinär användning 

Regorafenib monohydrate 

Regorafenibmonohydrat 

Ändrade engelska och svenska namn

Ny engelsk titel

Tidigare engelsk titel

Ny svensk
titel

Tidigare
svensk titel

Acacia, dried dispersion 

Acacia, spray-dried 

Akaciagummi, torkad dispersion

Akaciagummi, spraytorkat

Benzylpenicillin (procaine) monohydrate 

Benzylpenicillin, procaine 

Bensylpenicillin-prokainmonohydrat 

Bensylpenicillin-prokain 

Methylthioninium chloride hydrate 

Methylthioninium chloride 

Metyltioninium-
kloridhydrat
 

Metyltioninium-
klorid
 

Valaciclovir hydrochloride hydrate 

Valaciclovir hydrochloride, hydrated 

Valaciklovirhydro-kloridhydrat 

Valaciklovirhydro-klorid, hydratiserad 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies