Svensk läkemedelsstandard 2019.0

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS, är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard 2019.0 gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter då 2018.2.


Uppdateringar och ändringar som gjorts baseras på Europafarmakopéns nionde utgåva, supplement 9.6.

 

Reviderad europafarmakopémonografi för fermentationsprodukter

I och med att Europafarmakopéns nionde edition, supplement 9.6 träder i kraft den 1 januari 2019 genom Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2018:55 upphävs 1 § och bilaga 1 i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:7). Aktuell version av monografin Products of fermentation (04/2018:1468) ingår från och med supplement 9.6 i ordinarie utgåva av Europafarmakopén.

 

 

Länkar till de ingående dokumenten i SLS finner du till höger på webbplatsen, där finns också en innehållsförteckning.

Länken till Excellistan med standardtermer är borttagen sedan version 2015.1. "Standard Terms Database" på EDQM:s hemsida är numera gratis, tillgänglig för alla som registrerar sig via EDQM:s hemsida. Se länk under "Relaterad information".

Gällande version av en monografi i sin helhet återfinns i Europafarmakopén. Den elektroniska versionen (European Pharmacopoeia Online) är kumulativ och alla texter återfinns i den gällande versionen.

För pappersutgåvan framgår det i innehållsförteckningen (Index) för den utgåva eller supplement, som senast trädde i kraft, i vilken del monografin återfinns.

Nästa uppdatering av SLS planeras till 1 april 2019. Denna kommer att ske i samband med att supplement 9.7 till Europafarmakopéns nionde utgåva träder i kraft den 1 april 2019.

SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. ISSN 1654-7845.

 

Europafarmakopén edition 9.6

Europafarmakopéns nionde edition, supplement 9.6 träder i kraft den 1 januari 2019, se Läkemedelverkets föreskrift HSLF-FS 2018:55.

Nya monografier i edition 9.6

Engelsk titel

Svensk titel

Digitalis for homoeopathic preparations

Digitalis för homeopatisk användning

Gastrodia rhizome

Gastrodia, jordstam

Haemofiltration and haemodiafiltration, concentrated solutions for

Koncentrerade hemofiltrations- och hemodiafiltrationsvätskor

Imidacloprid for veterinary use

Imidakloprid för veterinär användning

Infliximab concentrated solution

Infliximab, koncentrerad lösning

Lightyellow sophora root

Busksofora, rot

Phenoxymethylpenicillin (benzathine) tetrahydrate

Fenoximetylpenicillin(bensatin)

tetrahydrat

Phytomenadione, racemic

Fytomenadion, racemisk

Podophyllotoxin

Podofyllotoxin

Rotigotine

Rotigotin

Sulfobutylbetadex sodium

Sulfobutylbetadexnatrium

Zoledronic acid monohydrate

Zoledronsyramonohydrat

Ändrade engelska namn

Ny engelsk titel

Tidigare engelsk titel

Tidigare
svensk titel

Ny svensk
titel

Benzylpenicillin (benzathine) tetrahydrate

Benzylpenicillin, benzathine

 Bensylpenicillin-bensatin

Bensylpenicillin
(bensatin)tetrahydrat
 

Calcifediol monohydrate

Calcifediol

 Kalcifediol

Kalcifediol-monohydrat

Lidocaine hydrochloride monohydrate

Lidocaine hydrochloride 

 Lidokainhydroklorid

Lidokainhydro-kloridmonohydrat 

Ändrade svenska namn

Ny svensk
titel

Tidigare
svensk titel

Engelsk
titel

Natriumetylparahydroxi-bensoat

Etylparahydroxi-bensoatnatrium

Sodium ethyl parahydroxybenzoate

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies