Tatueringsfärger och permanent makeup

Att tatuera sig kan innebära risker. För att minska riskerna är det viktigt att de tatueringsfärger som används uppfyller reglerna och att bestämmelserna för hygien följs vid själva tatueringsingreppet.

Det är också viktigt att man sköter om sin tatuering på rätt sätt efter ingreppet. Du som bestämt dig för att tatuera dig bör välja en tatuerare med omsorg och försäkra dig om att tatueraren har rätt kunskap och följer reglerna.

Företag som yrkesmässigt säljer eller injicerar tatueringsfärger ansvarar för att deras färger uppfyller reglerna i Sverige. Läkemedelsverket tillsammans med kommunerna ansvarar för att kontrollera att företagen följer reglerna för tatueringsfärger. Kommunerna kontrollerar även att tatuerare följer bestämmelserna för hygien samt de lokaler som används vid tatueringsingreppet, detta under vägledning av Socialstyrelsen.

Kontroller under 2017

Läkemedelsverket har under 2017 gjort kontroller av tatueringsfärger på den svenska marknaden och sett att många färger innehållit förbjudna ämnen och otillåtna halter av föroreningar. Det rörde sig till exempel om ämnen som misstänks vara cancerframkallande, mutagena (skadar arvsmassan DNA), allergiframkallande och reproduktionstoxiska (skadar fortplantningsförmågan).

 Pressmeddelande: Få tatueringsfärger innehåller bakterier men flertalet färger hade märkningsbrister (2019-06-04)

 Pressmeddelande: Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen (2018-04-24)

Tänk efter före

Innan du tar steget och tatuerar dig kan det vara bra att först tänka igenom följande:

  • Du bör ha fyllt 18 år för att tatuera dig
  • Läkemedelsverket avråder gravida och ammande från att tatuera sig

Som gravid har man nedsatt immunförsvar och tatueringsingreppet innebär en risk för infektion och blodsmitta. Vid tatuering förs främmande ämnen in i kroppen. Under den begränsade tid du är gravid eller ammande avråds du från att tatuera dig.

Tänk på att tatueringsfärg som injiceras i din hud och blir kvar i din kropp, kanske för resten av livet. Vissa färgpigment ”bleks” med tiden vilket kan betyda att färgen antingen transporterats bort från huden och till övriga kroppen, eller att den ändrar sin kemiska struktur och mister sin färg. Forskning visar att tatueringsfärger kan lagras i kroppens lymfkörtlar.

Det finns inga enkla sätt att ta bort en tatuering. Att försöka ta bort tatueringar genom till exempel upprepade laserbehandlingar, kan bryta ner färgpigment så att farliga nedbrytningsprodukter bildas. Själva ljusbehandlingen medför också en hälsorisk. Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida.

 Skaderisker vid behandlingar med laser och IPL

Danska Miljöstyrelsen har en webbsida om tatueringar som är värd ett besök.

 Think before you ink!

Välj din tatuerare med omsorg

Eftersom det förekommer ett mycket stort antal tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup på den svenska marknaden, är det inte säkert att just den tatueringsfärg som tatueraren planerar att tatuera dig med har kontrollerats av någon myndighet. Därför är det viktigt att du som konsument väljer en tatuerare som har kunskap om vilka krav reglerna ställer på tatueringsfärger samt att de följer reglerna för hygieniskt arbete och har ändamålsenliga lokaler. Ett sätt att ta reda på det är att ställa frågor till tatueraren innan du låter tatuera dig.

Frågor du rekommenderas ställa till tatueraren om färgerna

Har ni kontrollerat att era tatueringsfärger följer reglerna?

Tatueringsfärger får inte innehålla vissa förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. Du kan till exempel be tatueraren visa analysprotokoll som bekräftar detta. Kolla så att analysprotokollet är aktuellt och gäller just den färg som är aktuell. Färgerna ska även vara sterila fram tills att den öppnas första gången vilket också ska framgå av deras produktmärkning.

 

Som kund har jag rätt att få information om de färger jag injiceras med, lämnar ni ut sådan information?

Enligt 12 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger ska tatueraren alltid lämna ut skriftlig information till kunden. Informationen ska innehålla färgens namn, uppgifter om importör, uppgifter om tillverkare, tillverkningsparti och innehållsförteckning.

Finns tatueringsfärgen anmäld till Läkemedelsverket?

Alla tatueringsfärger som injiceras i Sverige ska finnas anmälda till Läkemedelsverket.

Ni injicerar väl inte tuschfärger?

Tuschfärger för målning på hud är inte avsedda att injiceras i hud och sådana färger får inte injiceras i hud. Läkemedelsverket har fått signaler att tatuerare injicerar tuschfärger i hud trots att det inte är tillåtet. Om du får reda på uppgifter att en tatuerare injicerar tuschfärger vänligen tipsa Läkemedelsverket om detta.

Frågor du rekommenderas ställa till tatueraren om hygien

Uppfyller ni hygienreglerna?

Det är viktigt att hygienregler följs vid tatueringsingreppet för att undvika infektioner och smittspridning.

Har ni anmält er verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd?

Tatueringsverksamheter är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 Läs mer om tatueringsfärger på Socialstyrelsens webbsida

Efter tatueringsingreppet

Om du väl har tatuerat dig tänk på att sköta om din tatuering på rätt sätt efter ingreppet enligt instruktion från din tatuerare.

Om du får oönskade effekter efter en tatuering uppsök sjukvården.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies