Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets informationsskrift innehåller behandlingsrekommendationer, monografier och andra nyheter som tidigare publicerats på vår webb och i nyhetsbrevet Nytt från LV.

Tidskriften distribueras till samtliga yrkesverksamma läkare, medicinstudenter, sjuksköterskor med förskrivningsrätt och veterinärer. Varje år publiceras även ett supplement med en veterinär behandlingsrekommendation som distribueras till alla yrkesverksamma veterinärer. Under 2019 trycker vi tre ordinarie utgåvor samt veterinärsupplementet som skickas till prenumeranter.

Håll dig uppdaterad digitalt istället

Om du föredrar att läsa nyheter digitalt så går det bra att säga upp din prenumeration på den tryckta tidskriften. Skicka oss ett mejl till redaktionen@lakemedelsverket.se

Vår tidskrift finns som pdf cirka en vecka innan den når prenumeranter av den tryckta tidskriften. Våra nyhetsbrev skickas ut löpande och ger snabbare uppdateringar inom ditt område.

Våra digitala nyhetsbrev finner du här: www.lv.se/nyhetsbrev

 Prenumeration och avprenumeration

 


 

 Information från Läkemedelsverket nr 2 2019

Tema: Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation

Nyheter: Bl.a. Ökat missbruk av loperamid (”poor man’s methadone”) och Läkemedelsverket: Biverkningsrapportering under 2018.

Läkemedelsmonografier: Aimovig (erenumab), Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran), Tegsedi (inotersen), Onpattro (patisiran), Ozanex (ozenoxacin) 10 mg/g kräm, Penthrox (metoxifluran), Semintra (telmisartan), Zeleris (Florfenikol + Meloxikam).

 

 Information från Läkemedelsverket nr 1 2019

Tema: Barn och läkemedel.

Nyheter: Bl.a. Utveckling av barns tillgång till läkemedel i Sverige och Europa; Läkemedelsverkets insatser för barn; Kartläggning av melatoninanvändning hos barn och ungdomar; Moderna medicintekniska hjälpmedel för barn med typ 1-diabetes, Beredningsformer för barn; Extemporeläkemedel för barn – PaedForm.
Denna utgåva innehåller ingen behandlingsrekommendation.

Läkemedelsmonografier: Asmoken, Kyntheum, Prevymis

 

 Information från Läkemedelsverket 2018:(29) supplement

Tema: Behandling av hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt.

 

 Information från Läkemedelsverket nr 3 2018

Tema: Läkemedelsbehandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation.

Nyheter: Bl.a. "Nya säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar införs 2019" och "Behandlingsrekommendationer för akut mediaotit och astma har uppdaterats".

Läkemedelsmonografier: Alofisel, Angusta, Cytopoint, Mavenclad, Mydrane, Ocrevus, Omidria..

 

  Information från Läkemedelsverket nr 2 2018

Tema: Intravenös vätskebehandling till barn – behandlingsrekommendation.

Nyheter: Bl.a. NLS – bred samverkan för bättre läkemedelsanvändning och D-vitaminer – stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd.

Läkemedelsmonografier: Kevzara, Reagila, RoActemra, Veltassa.

Rättelser: Senaste numret råkade åtföljas av tryckfel. I filen ovan är dessa rättade. I filen nedan är tryckfelen samlade.

 Rättelser Information från Läkemedelsverket nr 2 2018

 

  Information från Läkemedelsverket nr 1 2018

Nyheter: Bl.a. Är delbara tabletter verkligen delbara? Produkter som självmedicineras innehåller tyreoideahormon. Insatser för att sprida kunskap om läkemedel till barn. Läkemedelsupplysningen bidrar till ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Läkemedelsmonografier: Dupixent, Midodrin Evolan, Trelegy Ellipta, Trimbow.


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies