Kontakter på Läkemedelsverket

Läkemedelsfrågor, generella 

Läkemedelsfrågor besvaras
av Läkemedelsupplysningen, 0771-46 70 10,
vardagar klockan 08.00–18.00.

 
 

Läkemedelsupplysningen

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies