Vaccin mot säsongsinfluensa 2019-2020

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av de medicinska riskgrupperna. Antivirala läkemedel är ett komplement och ersätter inte vaccination.

Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av årets influensavacciner:

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-likt virus
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-likt virus
 • B/Colorado/06/2017-likt virus (B/Victoria/2/87-linjen)
 • B/Phuket/3073/2013-likt virus (B/Yamagata/16/88-linjen)

Influensavacciner kan vara trivalenta eller tetravalenta, det vill säga de skyddar mot tre eller fyra olika virusstammar. De trivalenta vaccinerna innehåller de tre första stammarna i listan. De tetravalenta vaccinerna innehåller även den fjärde stammen i listan.

Virusstammarna överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för säsongen 2019–2020.

Biverkningarna av årets influensavacciner förväntas vara ungefär desamma som för tidigare vacciner mot säsongsinfluensa.

Vem bör vaccinera sig?

De riskgrupper som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år är: 

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn från sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 
 

Relaterad information

 

Produktinformation

Följande vacciner är godkända för säsongen 2019-2020. På grund av innehållet i vaccinerna kan produktinformationen skilja sig åt, till exempel kontraindikationer och varningar för olika riskgrupper.

Injektionsvätskor med fyra olika virusstammar (inaktiverat, spjälkat virus eller ytantigen):

Internlänk Flucelvax Tetra

Internlänk Influvac Tetra

Internlänk VaxigripTetra

Nässpray med fyra olika virusstammar (levande försvagat vaccin):

Internlänk Fluenz Tetra  

OBS! Utbudet av vacciner kan variera mellan olika regioner och vårdgivare.

 

Kontakta oss

Har du frågor om dina läkemedel och vacciner är du välkommen att kontakta Läkemedelsupplysningen på telefonnummer 0771-46 70 10. Öppet kl. 08-18.
 Läkemedelsupplysningen

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies