Vaccin mot säsongsinfluensa 2016-2017

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av de medicinska riskgrupperna. Antivirala läkemedel är ett komplement och ersätter inte vaccination.

Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av årets influensavacciner:

 • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-liknande stam
 • A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-liknande stam
 • B/Brisbane/60/2018-liknande stam

Influensavacciner är vanligen trivalenta, det vill säga de skyddar mot tre olika virusstammar. Tetravalenta vacciner skyddar mot fyra olika virusstammar och de vaccinerna innehåller, förutom ovan nämnda stammar, också en B/Phuket/3073/2008-liknande stam.

Virusstammarna överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för säsongen 2016-2017. Biverkningarna av årets influensavacciner förväntas vara ungefär detsamma som de tidigare årliga vaccinerna mot säsongsinfluensa. Detaljerad information om vaccinernas innehåll, egenskaper och användningsinformation finns i läkemedlets produktresumé och bipacksedel (se länkar).

Vem bör vaccinera sig?

Följande riskgrupper rekommenderas att ta säsongsinfluensavaccin:

 • personer över 65 års ålder

 • gravida kvinnor i andra och tredje trimestern

 • personer med kroniska sjukdomar 
  - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  - instabil diabetes mellitus
  - kraftigt nedsatt infektionsförsvar 
  - kronisk lever- eller njursvikt 
  - astma
  - extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  - flerfunktionshinder hos barn
   

För ytterligare information hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för profylax och behandling av influensa.

 
 

Relaterad information

 

Produktinformation

Följande vacciner är godkända för säsongen 2016-2017. På grund av innehållet kan till exempel kontraindikationer och varningstexter skilja sig åt, till exempel vad gäller olika riskgrupper.

Injektionsvätskor med tre olika virusstammar (inaktiverat, spjälkat virus eller ytantigen):

Nässpray med fyra olika virusstammar (levande försvagat vaccin):

OBS! Vilka av dessa vacciner som kommer att användas i Sverige är inte klart i nuläget. Utbudet kan variera mellan olika landsting och vårdgivare.

 

Kontakta oss

Har du frågor om dina läkemedel och vacciner är du välkommen att kontakta

Läkemedelsupplysningen
0771-46 70 10
 Läkemedelsupplysningen

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies