UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvård

Här finner du behandlingsrekommendationen om behandling av urinvägsinfektioner i öppenvård (UVI) och tillhörande material. Tryckt version: 2017:(28)5.

 

 Behandlingsrekommendation

Avsnittet om behandling av febril UVI hos barn och tabell V har kompletterats 5 mars 2019.

Referens: Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36.

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:sida–sida.

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2017:(28)5.

 

Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Allt för att bidra till bättre folkhälsa och minska risken för utveckling av antibiotikaresistens.

Nya rekommendationer för urinvägsinfektion. Bilden visar en toalettskylt.Foto: Mostphotos

Tidigare behandlingsrekommendationer har endast omfattat kvinnor men nu omfattar rekommendationerna även män och barn.

– De nya rekommendationerna tar ett helhetsgrepp kring diagnosen urinvägsinfektion och syftar till att minska risken för utveckling av antibiotikaresistens, säger Pia Bylund på Läkemedelsverket som varit projektledare för framtagandet av de nya rekommendationerna.

Genom de nya behandlingsrekommendationerna hoppas Läkemedelsverket att patienter med urinvägsinfektion ska få ändamålsenlig behandling, där antibiotika inte används i onödan.

Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte där representanter för berörda medicinska specialiteter samt experter från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket deltog. Underlaget för behandlingsrekommendationen består av bakgrundsdokument, som baseras på vetenskaplig evidens avseende diagnostik, handläggning och antibiotikabehandling av urinvägsinfektion, samt produktresuméerna för respektive läkemedel.

Ett urval fakta om urinvägsinfektion

• Med urinvägsinfektion menas alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) där det samtidigt förekommer bakterier i urinen. Hos män inkluderas även bakteriella infektioner som involverar prostata.
• Escherichia coli (E. coli) är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur och är den vanligaste orsaken till alla former av urinvägsinfektion i alla åldrar.
• Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna under de första levnadsåren. Hos barn yngre än ett halvår är urinvägsinfektion vanligare hos pojkar, därefter dominerar den hos flickor. Hos pojkar äldre än ett år är urinvägsinfektion ovanligt.
• Omkring hälften av alla kvinnor får någon gång under sitt liv en urinvägsinfektion. Vanligast är det bland unga kvinnor, sjunker med stigande ålder för att sedan öka hos äldre kvinnor.
• Hos män under 60 år är urinvägsinfektion ovanligt men med stigande ålder ökar förekomsten.

Antibiotikaresistens och urinvägsinfektion

Antibiotikaresistens – att bakterier utvecklar skydd som ökar deras motståndskraft mot antibiotika – är ett växande problem över hela världen. Antibiotikaresistensen är lägre i Sverige och övriga Norden än i resten av världen. Även om resistensen hos bakterier som orsakar urinvägsinfektion ökar finns det fortfarande antibiotika mot vilka resistensen är låg. Inflödet av multiresistenta bakterier från utlandet ökar dock och det är viktigt att hälso- och sjukvården kontinuerligt övervakar resistensläget för att kunna ordinera rätt antibiotika.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies